Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chyboražby

V textu používám pojem chyboražba, ač jsou závaží odlévaná, název chyboodlévání by zněl poněkud kostrbatě.

A/ U nalézaných olůvek se někdy setkáváme s různými drobným vadami ve znacích. Nejčastěji jde o chybu rytce při zhotovení kadlubu pro odlévání, kdy jsou písmena a číslice zrcadlově obrácené. 

Obr.č.1 - RO 3 -  s obrácenou číslicí 3.

Obr.č.2 - JO - 2 dolní číslice 2 je obrácená. Na dalším fotu totožný typ ale s poškozenou číslicí 2 - opět chyboražba..???

 

Obr.č.3 a 4 - kruhový typ S.A. - písmeno S je otočené a vypadá pak jako otazník.

Obr.č.5 - kruhový typ s obrácenou číslicí 4 a dodatečnou úpravou (dva otvory) na šatní závaží.

Obr.č.6 - hladký typ HJ, písmeno K (pokud je tím písmenem) je opět zřejmě zrcadlove obrácené....

Obr.č.7 - pro srovnání typ H vedle HJ. Obě závaží mají po obvodu perlení i když každé  trochu odlišné. Toto perlení se vyskytuje u zřejmě vývojově starších typů....

 

 

B /Další drobnou vadou je pozůstatek po odlévání - nálitek. Závaží byla zřejmě odlévána v kadlubu pro více kusů a v mezeře mezi nimi občas proteklo malé množství kovu. Rozhodně nejde o záměr ani o případné očko k zavěšení.

Obr.č.6 a 7 - kruhový typ s nálitkem, který je dobře patrný v bočním detailu.

Obr.č. - 8 a 9 - RO 3 - s totožným nálitkem v horní části.

 

C/ U řetízkových typů občas nalézáme v reverzu nezřetelný negativní otisk, způsobený tím, jak byla závaží po vyjmutí z formy vyrovnaná na sebe.

Obr.č.10 - řetízek č.2 s otlakem.

D/ Zajímavé je i tzv. druhotné použití, kdy je závaží se všemi znaky nějakým způsobem osekané k jiným účelům.

Obr.č.11 - řetízek č. 4 (původní průměr 40mm) je upraven osekáním na průměr 30mm. Dále jsou dodatečně provedeny 2 otvory, které svojí roztečí dokládají, že jde o knoflík a nikoliv šatní závaží. Po obvodu je vidět i zbytek po kruhu z původního textilního závaží.

Obr.č.12 - původně řetízek č.3 (textilní závaží) je osekán na trojúhelníkový tvar a dodatečně zhotovené 3 otvory jej pak přeřazují do zaváží šatních. Také zde jsou po obvodu vidět zbytky po kruhu.

Obr.č. 15 a 15 - GOLF č.3 s řetízkem. Obrázek pro ilustraci. Závaží nebylo dodatečně osekáváno ale je kompletně zhotoveno odlitím.

E/ Posledním případem je zajímavý artefakt, kdy do plnohodnotného odlitku jsou dodatečně vyraženy doplňující nápisy.

Obr.č  - řetízkový typ č. 3 1/2 má vyražený nápis BIER  s písmenem A  a s dvojicí číslic 12. Možnosti je několik. Buď jde o dodatečnou úpravu, kdy původně olověné textilní závaží je upraveno na účelovou známku žeton - např. k odběru piva v kantýně. To je však velmi nepravděpodobné, žetony jsou zásadně zhotovovány kvůli menšímu opotřebování z kovu s vyšší tvrdostí (slitiny mědi apod.). Nebo může jít o dost nešikovnou formu novodobého falsa, jež by mohlo vyražením nápisu - pivo -  evokovat myšlenku o příslušnosti těchto artefaktů k tzv. sudovým plombám (samozřejmě názor již spolehlivě vyvrácený). Tomu by mohl nasvědčovat jistý nepoměr v poškození olůvka mezikrystalovou korozí nečistého kovu (příměs Fe, Ni, Sn), které je patrné zejména po obvodu a zcela neporušený dodatečný nápis. Mimochodem, snímek zřejmě pochází od autora, jenž byl na webu Lovec pokladů po velmi dlouhou dobu znám určováním těchto olůvek jako - sudové plomby.......

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Chyboražba

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář