Jdi na obsah Jdi na menu
 


Druhotné použití........

Článek opět vychází z původní předlohy na LP klub (Radarek) - textilní závaží 13., 14., a 15., kde však nebylo možno v práci pokračovat pro nepřízeň tzv. ,,svatých otců", kteří se urputně brání jakémukoliv poznání u této kategorie artefaktů (a tím v podstatě poškozují svoji domovskou stránku) a autora příspěvku pod průhlednou záminkou z fóra vyloučili..... 

Články z LP jsou poněkud upraveny, některá zjištění byla bohužel mylná - i to se stává........

Běžným jevem u mnohých artefaktů (a tedy nejen u textilních závaží) je jejich náhradní použití - tedy jiné, než bylo původně zamýšleno.

Názornou ukázkou je i samotný úvodní obrázek - původně mlýnské kolo je použito jako kryt studny (1url.cz/OK235)...... 

Obr. č. 1 - čtvercová díra, nález 1url.cz/YzBKi - artefakt průměru 40mm, tloušťka cca 5mm, Pb s dírou přibližně 5 x 5mm.

V komentářích je uváděn např. kryt kličky/kliky u okna, popř. dveří... Dále je zmiňována možnost středověkých závaží, podle odkazu 1url.cz/7zBz2. 

Obr. č. 2 - uváděné středověké závaží o průměru 18mm, s kruhovou dírou, Pb... Podobné typy jsou popisovány v arch. nálezech -

academia.edu - Roudnice (13. - 14..stol) - 1url.cz/zzoay

-hradiště Netolice (11. - 13.stol.) - 1url.cz/Rz16Q

Obr. č. 3 - uvedené artefakty bývají, jak je vidět, menších průměrů a s dírou kruhovou.... 

Nejblíže pak s určením bude zřejmě - Kvasak : setrvačník rolety a to buď původní, či upravený ze staršího textilního závaží....

Obr. č. 4 - oválné závaží, nález 1url.cz/CzBKN, s rozměry cca 35 x 45mm, tloušťka cca 3mm, Pb s centrovanou dírou 2mm. Jde zřejmě o závaží - např. rybářská síť (tkalcovský stav...?), popř. i jako podložka na uchycení střešní krytiny (vichrovka). 

Obr. č. 5 - závaží, nález 1url.cz/zzBKB, s průměrem cca 40mm a podlouhlou dírou. Opět stejné určení jako v předchozím případě, pouze s poznámkou, že artefakt má normovaný průměr, jak je běžné v rozměrové řadě textilních závaží....

Obr. č. 6 - závaží, nález 1url.cz/6zBKR, průměr cca 35mm, 3 zářezy/záseky po obvodu a centrovanou dírou. Určení je opět nejisté - střešní podložka, rybářská síť, tkalcovský stav....?

Obr. č. 7a - nález 1url.cz/2zBKV, původně textilní závaží hladkého typu MSS 3, průměr 30mm, tloušťka 2mm, 16g, Pb... Mnohočetné záseky po obvodu - snad záslepka do potrubí a záseky pro namotání konopí? Možné je však, že jde o dětskou hračku - ,, bzučák", jak to určil ROSSY DW 

1url.cz/DrEb9

Obr. 7b - nález 1url.cz/ZKoq8, původně textilní závaží kruhového typu se 4 kruhy a bodovým terčem, průměr 30mm. Opět mnohočetné zářezy po obvodu - správně rozpoznal a určil - nadlacan LP. Oproti předchozímu nálezu jsou však hrany záseků zaoblené  - tedy druhotná úprava pro přišití = šatní závaží. Ovšem i zde je možnost, že jde o ,, bzučák", třebas i nedohotovený (bez středových otvorů).

Obr. č. 8 - nález 1url.cz/LzBKC, textilní závaží kruhového typu RITA 30, průměr 30mm, tloušťka 1,3mm, hmotnost cca 11g, Pb. Díra je umístěna excentricky - určení spíše opět jako vichrovka (střešní krytina).

Obr. č. 9 - nález 1url.cz/pzBKI, opět kruhový typ RITA 30, s 2 excentrickými otvory na obvodu. Avizována je jako mince..???? Určena je samozřejmě (pro LP příznačné) jako pivovarská sudová plomba.... Určení je opět nejisté, rozhodně nemůže jít o úpravu na knoflík (excentricita otvorů)....

Obr. č. 10 - nález 1url.cz/AzBKm, opět kruhový typ RITA 35, s šesti dírami po obvodu. Zde opravuji svoje předchozí  určení z LP. Jde jednoznačně o úpravu textilního závaží (vkládání do kapsiček) na závaží šatní (přímé přišití k oděvu).

Obr. č. 11 - 1url.cz/RzBrK, kruhový typ s 3 kruhy a bodovým terčem a 1 excentrickým otvorem na obvodu. Určení je opět nejisté, možná posloužilo jako ozdobný přívěsek....?

Obr. č. 12 - nález 1url.cz/MzBrH, kruhový typ se 4 kruhy a centrovaným otvorem (ohnuté). Určení - opět zřejmě jako podložka (vichrovka).

Obr. č. 13 - nález 1url.cz/NzBrh, řetízkový typ č. 3 1/2, s 1 kruhem, průměr 35mm, tloušťka 2mm, Pb a s negativním profilem reliéfu a 2 otvory. Otvory mají malou rozteč (cca 2mm), půjde tedy nepochybně o úpravu na knoflík. V případě úpravy na šatní závaží by byla rozteč větší.....

Obr. č. 14 - nález 1url.cz/3zBrn, závaží typu HB 3 - jde o unikátní typ (pouze jeden, resp. dva nálezy na LP). Monogram je na artefaktu vyznačen dodatečně raznicí - zřejmě práce drobného výrobce (proto tak málo nálezů), který použil původní hladký typ bez monogramu..... 

Obr. č. 15 - nález 1url.cz/pzBr8, opět hladký typ, tentokrát průměru 35mm, s náznakem křížku, monogram je možná nedoražen. Povšimněte si u předchozího artefaktu těsného spojení písmen H a B, jež vytvářejí dojem právě onoho křížku u druhého artefaktu. Oba nálezy pocházejí od téhož hledače - pupinn - a odděluje je od sebe pouze týden 23.12 2013, resp. 28.12.2013, je tedy zřejmé, že pocházejí s největší pravděpodobností nejen ze stejné lokality ale i od stejného výrobce..... 

Obr. č. 16 - z diskuse na numismaticforum.de - 1url.cz/fzEfF. Textilní závaží řetízkového typu č. 2 s jedním kruhem, průměr 25mm, tloušťka zpravidla 2mm, hmotnost cca 11g, Pb. Závaží s pěti otvory změnilo svůj účel z textilního na šatní..... 

Povšimněte si také velice zmatené diskuze na tomto fóru - přispěvatelé se nemohou vyrovnat s faktem, že číslice neurčuje hmotnost ale průměr. Přitom řešení je tak prosté a jednoduché - stačí přiložit metr.... 

Závěr :

Původní textilní závaží jsou mnohdy po úpravě využita ke zcela jiným účelům - zátěž sítí, pro tkalcovské stavy, setrvačníky, přívěsky, jako knoflíky, vichrovky a mnohdy pak mění své užití z textilních na závaží šatní..... 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Druhotné pouziti

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Vírník nebo bzučák

ROSSY, 24. 8. 2022 15:40

https://www.yoom.cz/img/12j6ziol.jpg

Bzučák

ROSSY, 24. 8. 2022 15:36


https://1url.cz/Hr2x2

Čamrda - vírník nebo bzučák

ROSSY, 24. 8. 2022 15:27


https://detektorweb.info/index.4me?s=show&lang=1&i=74656&mm=2&xb=2&vd=1
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0607/0766/8168/products/whirligigfront_1024x1024.jpg?v=1644000128
https://i.ibb.co/Hd5bQxf/P1010161.jpg

Druhotné použití galanterních zátěží - bzučáky

ROSSY, 22. 6. 2022 6:06

Před rokem jsem zde vkládal koláž s bzučáky vyrobenými například i z olověných galanterních zátěží.
Právě vyšel článek od doktora Thiera se steným výrobkem z olověné školní medaile. Vzpomíná tam slovem i obrázkem také galanterní závaží používané někdy pro stejný účel.
https://www.uni-muenster.de/Numismatik/muenzedesmonats/archiv2022.html

Dress weight

ROSSY, 1. 7. 2021 18:16

A ještě k příspěvku Šatni závaži-dress weight
Podívej se například na tento odkaz......je totiž velice odvážné dát do názvu olůvka slovo šatní. Stejně tak by se mohlo nazývat záclonové, nebo sukňové a podobně, ale vždy se jedná o textilie-textil.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_cast_lead_curtain_or_dress_weight_(FindID_206328).jpg

.

ROSSY, 20. 6. 2021 0:44

Je to sice smutné, ale zatím nejde u nálezu olůvka s otvory prokázat jestli bylo přes tyto otvory přišito nebo bylo například vloženo do kapsičky, obšito látkou, nebo vloženo do záhybu-lemu záclony, šatů bez přišití. Proto je podle otvorů nejde členit na šatní nebo textilní.

.

ROSSY, 20. 6. 2021 0:23

Díky této větě, kterou jsi uvedl v příspěvku Šatni závaži-dress weight kde nemáš otevřené komentáře, s tebou nemohu nikdy souhlasit. Budu Tě citovat...................
Jediný ale podstatný rozdíl mezi nimi je však ve způsobu jejich uchycení k textilií - šatní závaží jsou přímo přišita na oděv, zatímco textilní závaží jsou vkládána do kapsiček, popř. do záhybů (šosů) oblečení, popř. záclon...................
To znamená, podle Tebe, že například v Anglii neměli nikdy textilní závaží, protože i do záclon používali olůvka s otvory a také je vkládali do kapsiček, či do záhybů (šosů) oblečení aniž by je přes ty otvory přišívali. V Anglii se olůvka bez otvorů prakticky nevyskytují. Je to jejich tradice.
Buď tedy olůvka s otvory mohou být zároveň textilní i šatní nebo ta tvá věta nedává smysl.

Zátěže střihu

ROSSY, 19. 6. 2021 19:49

Nesmíme také zapomínat na využití galanterních zátěžových olůvek jako krejčovské zátěže střihu.
https://makery.co.uk/2015/03/top-tip-budget-friendly-pattern-weights/
A pokud se nám bude zdát, že by olovo mohlo špinit látku nebo střih, je možné je obšít látkou podobně jako tato s jedním otvorem. Možná vám to i něco připomíná.
https://www.minnsthings.com/2017/12/diy-easy-fabric-covered-pattern-weights.html

Bzučáky

ROSSY, 19. 6. 2021 19:06

Neměli bychom zapomínat na druhotné použití galanterních zátěžových olůvek k výrobě dětské hračky - BZUČÁKU.
Možná si ji ti dříve narození také pamatují, ale s použitím velkého knoflíku. Někdy se využily otvory stávající - takže ne všechny otvory vyvrtané do olověné galanterní zátěže sloužily k přišívání. Pro zvýšení zvukového efektu se někdy napilovaly po obvodu zuby.
https://www.yoom.cz/img/12j6ziol.jpg