Jdi na obsah Jdi na menu
 


gesetzlich geschutzt

Na mnoha  sběratelských a detektorářských webech jsou umístěny artefakty s popisem : ges. gesch. a leckdy si s tím nálezci nevědí rady. 

V překladu z němčiny je význam - zákonem chráněno (tedy patentová ochrana), jak u průmyslových vzorů/vynálezů, tak i uměleckých děl, jakožto ochrana duševního vlastnictví. Anglickým ekvivalentem je - protected by low. 

Termín gesetzlich geschutzt se používal v Německu od r.1899, před r.1895 se značily výrobky pouze názvem - German (popř. Bavaria). V R-U monarchii (Předlitavsko - Čechy) po zrušení nevolnictví v r. 1781 a odstranění roboty r. 1848 docházelo k hlubokým sociálním proměnám, které se projevily i v rozmachu průmyslu - od r.1810 vznikají první stroje na spřádání bavlny, od r.1818 budování továren, r.1830 je instalován první parní stroj v Čechách. Tyto sociální změny tak způsobily  prudký nástup průmyslové revoluce a bylo nutno nějakým způsobem ochraňovat autorství nových objevů. Patentová ochrana se řídila od r. 1820, 1832 a 1852 Císařskými patententy o privilegiích (privilejích). Privilegium platilo, pokud vynálezce uvedl svůj výrobek na trh do 1 roku od vydání tohoto dokumentu. Na tato privilegia pak navazoval - Zákon o ochraně vynálezů - patentní zákon z r. 1897 a zřízení patentního úřadu - K. K. Patentamt ve Vídni a patentního věstníku - Ostereichisches Patntblat se zveřejňováním přihlášených patentů. Právní ochrana trvala 15 let. Po r. 1919 pak vzniká Patentní úřad a Patentní soud v Praze, kdy právní ochrana trvala 20 let. 

Obr. č. 1 - LP (novej) - kolík/spona, avizované jako spona k uzavírání něčeho tajného. Nálezce nepochopil smysl a význam značení - ochrana průmyslového vzoru. Samozřejmě spojovat jakkoliv pojem ,,ze zákona " s čímkoliv tajným je naprosto chybné. 

Obr. č. 2 - DW (Romale) - zapalovač (klasický ,,rakušák), značky RIVALIT (ANGEL) - AUSTRIA. Určován je jako Protektorát a voj. výroby (ww2) - už samotný název Austria nás odkazuje na meziválečnou, resp. poválečnou výrobu, v době ww2 spadalo Rakousko po ,,anšlusu" pod Velkoněmeckou říši a nápis ges. gesch. samozřejmě neznamená automaticky vojenskou výrobu - opět jen ochrana průmyslového vzoru. 

Obr. č. 3 - DW (U. K.) - nález je avizován jako odznak, ve skutečnosti jde o tzv. vichrovku - sponu na eternitové střechy. 

Obr. č. 4 - LP (D.Morge) - to samé jako předcházející nález - spona s patentovou ochranou. 

Obr. č. 5 - LP (nadlacan) - knoflík, průměr 16mm, mosaz, bez dalšího komentáře. Nápis ges. gesch. nám určuje pouze německojazyčnou oblast s datací po r. 1895, resp. 1899.

Obr. č. 6 - LP (KROKOHOT) - přezka (protikus/háček) se značkou RS&S, v identifikaci kategorie je určen jako ww2, Německo. Pomocí linku - warcross.cz - určíme výrobce : Richard Simm&Sohn, Gablonz a.d.Neisse (Jablonec n. Nisou), tedy německý bvojenský dodavatel (ww2). Zde názorně vidíme, jak nám značení ges. gesch. ve spojitosti se značkou vyrobce pomůže správně určit artefakt - nejen teritorium ale i dataci. 

Obr. č. 7 - collectorswekly.com.com - starožitný talíř, značený RS Prussia, ges. gesch. Zde zcela jasně poznáme, že značka ges.gesch. se neváže výhradně k voj.artefaktům, ale i uměleckým dílům jako autorská/výtvarná ochrana. 

Obr. č. 8 - amazon.co.u.k. - mosazná skříňka, avizovaná jako Austria (na základě značení ges. gesch.). To je však chybné/nejisté určení - může jít i o Německo. 

Obr. č. 9 - LP (Charlie1101) - textilní/šatní závaží, označení E3N, ges. gesch., Pb, bez dalších údajů. 

Obr. č. 10 - metaldetectingforum.com - šatní závaží (dress weight) fy E.J.Brooks, USA, z r. 1882 - podobný typ, jako na předcházejícím obrázku, s vyznačením patentové ochrany. 

Obr. č. 11 - patents.googl.com - skica tohoto závaží (v souboru PDF). 

Obr. č. 12 - patentní listina šatního závaží - E.J. Brooks

Obr. č. 13 - patents.googl.com - skica šatního závaží (resp. způsob uchycení do pásku) fy A.Wein z r. 1912

Obr.č.14 - screening patentu A.Wein

Obr.č.15 - slate.com (button hystory) -  skica knoflíku fy A.D.Jeffrey, z r. 1880

Obr. č. 16 - LP (sykora) - textilní/šatní závaží, avizované jako Pb známka s nejasným reliéfem - HAG, velikost 3 1/2 (???), ges.gesch., bez dalších údajů. 

Obr. č. 17 - LP (Charlie) - opět tento typ závaží, jsou na něm pěkně zřetelné znaky - HAG 3 1/2, ges.gesch., s doplněním údajů o průměru 30mm, určováno mimo jiné i jako vršek kokardy (?????), či odznak. V komentářích (1url.cz/9zHIY) jsou některé, mírně řečeno, pozoruhodné názory. Jeden z respondentů se upřímně podivuje, proč je na závaží patentní ochrana (prý to postrádá logiku). Jiný řeší význam značky HAG (1url.cz/Ezsib) - jako Heimarbeitsgesetz (zákon o domácí práci), ten však vznikl v r. 1951 (1url.cz/0zsi6) ale tento artefakt klademe do období přelomu 19. a 20.stol. Také přiřazení k Handel Aktiengeselschaft (1url.cz/tzsk0) je chybné (Nordwest Handel.......... ). A posledním z chabých pokusů je pak link - 1url.cz/9zsim - cestovní šitíčko (???????). Jak bylo popisováno výše, jde prostě a jednoduše o právní ochranu průmyslového vzoru a nic jiného. 

Obr. č. 18 - sberatel.com - textilní závaží HAG 1, váhy 7g, avizované jako nález v šuplíku po babičce nám pak přibližuje správné určení těchto artefaktů se značkou HAG, popř. i s označením ges. gesch. - textilní závaží (Harlander a. g.).

Závěr - znak ges. gesch. označuje pouze patentní ochranu průmyslového vzoru, objevu, výtvarného díla (u věcí i zdánlivě malicherných) a stát soudní ochranou zaručuje jeho autorovi po určitou dobu jistá práva a samozřejmě i finanční zisk. Značka se nijak přímo nevztahuje k voj.materiálu (i když ji není možno v některých případech vyloučit), či něčemu tajném a pouze nám může pomoci, spolu s ostatními znaky, k přesnějšímu určení regionu původu nebo k dataci artefaktů .

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Přezka RS&S

Radarek, 16. 3. 2021 15:52

U přezek je zřejmě nutno rozlišovat materiálové provedení.
Přezka RS&S v mosazi může být Richard Simm (Gablonz) - tedy R - U (pak ovšem ww1).
Přezka RS&S v Al (výrobky po r. 1933) zřejmě Richard Siepe&Sohn (Ludenscheid) tedy Germany (tedy ww2).

Zdroje a odkazy k článku

Radarek, 4. 8. 2020 19:07

1url.cz/Kzsi5 - cz.craftme.eu (význam ges. gesch.)
1url.cz/dzEPN - LP (Radarek-textilní závaží 8)
1url.cz/Uzsoh - cuni.cz (PDF - patentní ochrana Čechy)
1url.cz/8zsok - bejvavalo.cz (patenty)
1url.cz/Nzskb - wikipedia.org (úřad prům. vlastnictví)
1url.cz/YzsoB - warcross.cz (vojenští dodavatelé R-U)
1url.cz/Ezsib - abkurzung.info (HAG)
1url.cz/0zsi6 - de.m.wikipedie.org (Heimarbeitsgesetz)
1url.cz/tzsk0 - oz.kurzy.cz (Handel Aktiengesellschaft)
1url.cz/9zsim -?????????????