Jdi na obsah Jdi na menu
 


gesetzlich geschutzt

Na mnoha  sběratelských a detektorářských webech jsou umístěny artefakty s popisem : ges. gesch. a leckdy si s tím nálezci nevědí rady. 

V překladu z němčiny je význam - zákonem chráněno (tedy patentová ochrana), jak u průmyslových vzorů/vynálezů, tak i uměleckých děl, jakožto ochrana duševního vlastnictví. Anglickým ekvivalentem je - protected by low. 

Termín gesetzlich geschutzt se používal v Německu od r.1899, před r.1895 se značily výrobky pouze názvem - German (popř. Bavaria). V R-U monarchii (Předlitavsko - Čechy) po zrušení nevolnictví v r. 1781 a odstranění roboty r. 1848 docházelo k hlubokým sociálním proměnám, které se projevily i v rozmachu průmyslu - od r.1810 vznikají první stroje na spřádání bavlny, od r.1818 budování továren, r.1830 je instalován první parní stroj v Čechách. Tyto sociální změny tak způsobily  prudký nástup průmyslové revoluce a bylo nutno nějakým způsobem ochraňovat autorství nových objevů. Patentová ochrana se řídila od r. 1820, 1832 a 1852 Císařskými patententy o privilegiích (privilejích). Privilegium platilo, pokud vynálezce uvedl svůj výrobek na trh do 1 roku od vydání tohoto dokumentu. Na tato privilegia pak navazoval - Zákon o ochraně vynálezů - patentní zákon z r. 1897 a zřízení patentního úřadu - K. K. Patentamt ve Vídni a patentního věstníku - Ostereichisches Patntblat se zveřejňováním přihlášených patentů. Právní ochrana trvala 15 let. Po r. 1919 pak vzniká Patentní úřad a Patentní soud v Praze, kdy právní ochrana trvala 20 let. 

Pozn.: 

DRGM - znamená císařský termín Deutsches Reichsgebrauchsmuster , což znamená, že použití nebo funkce předmětu byly oficiálně registrovány, jak je vysvětleno na stránce ⇒Musterschutz .

Samotná registrace byla platná po dobu tří let, což samozřejmě vysvětluje, proč se značky DRGM vyskytují na výrobcích skutečně vyrobených až do roku 1952. Od konce října 1952 byly registrované zásilky označovány pojmem Deutsches Bundesgebrauchsmuster (DBGM) .

Mějte na paměti, že registrace DRGM není patent, i když přihláška musela být podána na patentovém úřadu. Hlavním důvodem tohoto nesprávného předpokladu je buď nedorozumění, nebo nesprávný překlad. V hovorovém jazyce byla registrace DRGM zesměšňována tím, že se jí říkalo kleines Reichspatent , tedy něco, co skutečně doslova znamená malý císařský patent . Tato poznámka na rtech však odkazovala na skutečnost, že mnoho výrobců si prostě nemůže dovolit zaregistrovat skutečný patent, protože německé poplatky za registraci patentů jsou více než dvakrát vyšší než ty v Anglii a dokonce 36 (!)krát vyšší než ty ve Spojených státech. Skutečné patenty vždy zastupuje ⇒Deutsches Reichspatentznačka, někdy zkráceně buď DRP nebo RP

https://1url.cz/Vr1al

Obr. č. 1 - LP (novej) - kolík/spona, avizované jako spona k uzavírání něčeho tajného. Nálezce nepochopil smysl a význam značení - ochrana průmyslového vzoru. Samozřejmě spojovat jakkoliv pojem ,,ze zákona " s čímkoliv tajným je naprosto chybné. 

Obr. č. 2 - DW (Romale) - zapalovač (klasický ,,rakušák), značky RIVALIT (ANGEL) - AUSTRIA. Určován je jako Protektorát a voj. výroby (ww2) - už samotný název Austria nás odkazuje na meziválečnou, resp. poválečnou výrobu, v době ww2 spadalo Rakousko po ,,anšlusu" pod Velkoněmeckou říši a nápis ges. gesch. samozřejmě neznamená automaticky vojenskou výrobu - opět jen ochrana průmyslového vzoru. 

Obr. č. 3 - DW (U. K.) - nález je avizován jako odznak, ve skutečnosti jde o tzv. vichrovku - sponu na eternitové střechy. 

Obr. č. 4 - LP (D.Morge) - to samé jako předcházející nález - spona s patentovou ochranou. 

Obr. č. 5 - LP (nadlacan) - knoflík, průměr 16mm, mosaz, bez dalšího komentáře. Nápis ges. gesch. nám určuje pouze německojazyčnou oblast s datací po r. 1895, resp. 1899.

Obr. č. 6 - LP (KROKOHOT) - přezka (protikus/háček) se značkou RS&S, v identifikaci kategorie je určen jako ww2, Německo. Pomocí linku - warcross.cz - určíme výrobce : Richard Simm&Sohn, Gablonz a.d.Neisse (Jablonec n. Nisou), tedy německý bvojenský dodavatel (ww2). Zde názorně vidíme, jak nám značení ges. gesch. ve spojitosti se značkou vyrobce pomůže správně určit artefakt - nejen teritorium ale i dataci. 

Obr. č. 7 - collectorswekly.com.com - starožitný talíř, značený RS Prussia, ges. gesch. Zde zcela jasně poznáme, že značka ges.gesch. se neváže výhradně k voj.artefaktům, ale i uměleckým dílům jako autorská/výtvarná ochrana. 

Obr. č. 8 - amazon.co.u.k. - mosazná skříňka, avizovaná jako Austria (na základě značení ges. gesch.). To je však chybné/nejisté určení - může jít i o Německo. 

Obr. č. 9 - LP (Charlie1101) - textilní/šatní závaží, označení E3N, ges. gesch., Pb, bez dalších údajů. 

Obr. č. 10 - metaldetectingforum.com - šatní závaží (dress weight) fy E.J.Brooks, USA, z r. 1882 - podobný typ, jako na předcházejícím obrázku, s vyznačením patentové ochrany. 

Obr. č. 11 - patents.googl.com - skica tohoto závaží (v souboru PDF). 

Obr. č. 12 - patentní listina šatního závaží - E.J. Brooks

Obr. č. 13 - patents.googl.com - skica šatního závaží (resp. způsob uchycení do pásku) fy A.Wein z r. 1912

Obr.č.14 - screening patentu A.Wein

Obr.č.15 - slate.com (button hystory) -  skica knoflíku fy A.D.Jeffrey, z r. 1880

Obr. č. 16 - LP (sykora) - textilní/šatní závaží, avizované jako Pb známka s nejasným reliéfem - HAG, velikost 3 1/2 (???), ges.gesch., bez dalších údajů. 

Obr. č. 17 - LP (Charlie) - opět tento typ závaží, jsou na něm pěkně zřetelné znaky - HAG 3 1/2, ges.gesch., s doplněním údajů o průměru 30mm, určováno mimo jiné i jako vršek kokardy (?????), či odznak. V komentářích (1url.cz/9zHIY) jsou některé, mírně řečeno, pozoruhodné názory. Jeden z respondentů se upřímně podivuje, proč je na závaží patentní ochrana (prý to postrádá logiku). Jiný řeší význam značky HAG (1url.cz/Ezsib) - jako Heimarbeitsgesetz (zákon o domácí práci), ten však vznikl v r. 1951 (1url.cz/0zsi6) ale tento artefakt klademe do období přelomu 19. a 20.stol. Také přiřazení k Handel Aktiengeselschaft (1url.cz/tzsk0) je chybné (Nordwest Handel.......... ). A posledním z chabých pokusů je pak link - 1url.cz/9zsim - cestovní šitíčko (???????). Jak bylo popisováno výše, jde prostě a jednoduše o právní ochranu průmyslového vzoru a nic jiného. 

Obr. č. 18 - sberatel.com - textilní závaží HAG 1, váhy 7g, avizované jako nález v šuplíku po babičce nám pak přibližuje správné určení těchto artefaktů se značkou HAG, popř. i s označením ges. gesch. - textilní závaží (Harlander a. g.).

Závěr - znak ges. gesch. označuje pouze patentní ochranu průmyslového vzoru, objevu, výtvarného díla (u věcí i zdánlivě malicherných) a stát soudní ochranou zaručuje jeho autorovi po určitou dobu jistá práva a samozřejmě i finanční zisk. Značka se nijak přímo nevztahuje k voj.materiálu (i když ji není možno v některých případech vyloučit), či něčemu tajném a pouze nám může pomoci, spolu s ostatními znaky, k přesnějšímu určení regionu původu nebo k dataci artefaktů .

 

 

Náhledy fotografií ze složky gesetzlich geschutzt

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Přezka RS&S

Radarek, 16. 3. 2021 15:52

U přezek je zřejmě nutno rozlišovat materiálové provedení.
Přezka RS&S v mosazi může být Richard Simm (Gablonz) - tedy R - U (pak ovšem ww1).
Přezka RS&S v Al (výrobky po r. 1933) zřejmě Richard Siepe&Sohn (Ludenscheid) tedy Germany (tedy ww2).

Zdroje a odkazy k článku

Radarek, 4. 8. 2020 19:07

1url.cz/Kzsi5 - cz.craftme.eu (význam ges. gesch.)
1url.cz/dzEPN - LP (Radarek-textilní závaží 8)
1url.cz/Uzsoh - cuni.cz (PDF - patentní ochrana Čechy)
1url.cz/8zsok - bejvavalo.cz (patenty)
1url.cz/Nzskb - wikipedia.org (úřad prům. vlastnictví)
1url.cz/YzsoB - warcross.cz (vojenští dodavatelé R-U)
1url.cz/Ezsib - abkurzung.info (HAG)
1url.cz/0zsi6 - de.m.wikipedie.org (Heimarbeitsgesetz)
1url.cz/tzsk0 - oz.kurzy.cz (Handel Aktiengesellschaft)
1url.cz/9zsim -?????????????