Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ještě jednou Archimedes....

U jednoho z nálezů na LP (textilní závaží RITA 30) se při určováni vyskytly určitě nejasnosti.

1url.cz/dKwWz Davidajs 15.9.2016

Zcela pomíjím chybné určení (somira) - sudová plomba....

V úvodu příspěvku a komentářích je však jako materiál zmiňována lehká slitina, popř., že na Pb je to tvrdé... Protože u tohoto typu (RITA) se často objevují různé bludy rozhodl jsem se pro přeměření a zvážení tohoto artefaktu.

Pokud jde o základní popis, zde jsou údaje :

Textilní závaží, kruhový typ RITA 30, s 2 kruhy a hvězdou, tloušťka bývá menší než u ostatních závaží - tedy 1,3mm, hmotnost 9,31g, průměr 28,3mm, Pb.....

Pokud z těchto údajů ověříme výpočtem hmotnost, pak dojdeme k údaji 9, 27g, což vcelku odpovídá - závaží má profilovaný reliéf (tedy i menší objem, než vypočtený)...

Pro kontrolu měrné hmotnosti využijeme právě tento Archimedův zákon.

1url.cz/0KwWr - článek 

1url.cz/RKwWK - fotogalerie

Vážením ,,ve vzduchu" vyjde  g1 = 9,31g, v kapalině pak g2 = 8,41g.Rozdíl těchto hodnot je roven objemu artefaktu (měrná hmotnost vody - 1g/cm3), tedy 0,90 cm3.

Dosazením do vzorce pak vyjde měrná hmotnost na - 10.34 g/cm3, tedy zhruba 92 % ryzosti Pb. Artefakt tedy obsahuje nečistoty (Sn, Fe a další kovy) v řádu jednotek %. 

Zkušební zářez nožem šel vcelku zlehka, také zkouška pájkou potvrdila tavitelnost artefaktu (Pb má teplotu tavení 328 °C), také i zkouška na papíru vykazuje obsah Pb (ovšem toto zkoušení považuji pouze jako doplňkové a zároveň i ošidné - stejně tak píše na papír i Sn....). 

 

 

Závěr :

Zkouška potvrdila, že artefakt je jednoznačně z Pb a nejde tedy o žádnou lehkou slitinu. Zároveň se také ukazuje, že určovat hmotnost (tedy i měrnou hmotnost) lze pouze způsoby seriózními - posuzovat artefakty pouhým potěžkáním nelze - to se hodí skutečně jen pro koupi králíků v holešovické tržnici... 

 

.

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Ještě jednou Archimedes