Jdi na obsah Jdi na menu
 


Názvosloví - záměna pojmů

Při diskuzích o textilních závažích často dochází k nejasnostem, které pramení z toho, že jsou artefakty nesprávně, nejednotně pojmenovány. Je tedy zřejmě nutno si vymezit jednotlivé kategorie a pojmy.....

Pro přehlednost zde jejich souhrn :

1. Sudová plomba 

2. Textilní závaží 

3. Šatní závaží 

4. Sudový cejch

5. Sudová plaketa Kellerei 

6. Záclonová závaží 

7. Textilní plomba

8. Textilní známka 

9. Plomba

10. Závaží 

 

AD 1. Sudová plomba.... 

Zastaralý a překonaný názor na určení tohoto artefaktu - jde o galanterní zátěž. Přesto se na některých webech toto chybné určení stále objevuje (zejména LP) a vedou se o něm nekonečné diskuze - neplodné, bludné a nikam nevedoucí.

Zásluhou prací - Rossy (DW) :

https://detektorweb.info/index.4me?s=show&i=71148&mm=1&vd=1

a Radarka (dříve LP) :

https://www.lovecpokladu.cz/klub/a/textilni-zavazi-1-20183

nyní administrátor na :

https://www.olovene-artefakty.cz/, 

tak došlo ke zboření tohoto mýtu a artefakty byly jednoznačně určeny jako textilní závaží. Jistě k tomu pomohly i poznatky badatelů dr. Bernda Thiera (Münster) :

https://wertmarkenforum.de/

a Ericha Heislera (Wien) :

https://www.coinbooks.org/v22/esylum_v22n29a05.html

a také Eltona F. Stuarta (Essex) :

https://independent.academia.edu/EltonS/CurriculumVitae

Nejlépe a nejjednodušeji nám zdokladují příslušnost těchto Pb artefaktů k textilní galanterii tato fota a odkazy :

1url.cz/ezdMP - E.F. Stuart 

1url.cz/Izjny - aukce : ze šuplíku šicího stroje 

1url.cz/NKira - obrázek yoom.cz

1url.cz/DzTwc - Krabat 1973 : šicí stroj

1url.cz/yKQMb - obrázek yoom.cz

1url.cz/OzHTW - sberatel.com 

1url.cz/8Kir3 - obrázek yoom.cz

 

Ad 2. Textilní závaží..... 

Pb galanterní zátěž do oděvů, šatů, sukní a záclon. Do oděvů byla vkládána pro vyrovnání švů (šilo se ručně) a fazony a také proto, aby se sukně nevzdouvaly (ať už při koupání, či při práci, sportu, jízdě na kole, popř. i na koni). Olůvka se vkládala do záhybů látky, záclon a šosů nebo do kapsiček, jež se potom k oděvu přišívaly. Rozděluji je do tří typů - (viz obrázky ve fotogalerii) :

a/hladká (s monogramem - např. MSS Wien - Matyáš Salcher a synové) 

b/kruhová (s bodovým terčem, popř. RITA, HAG) 

c/řetízková (řetízek symbolem fy Harlander Coats a. g. - J. P. Coats) 

Datace používání těchto olůvek spadá zhruba do viktoriánské éry, tedy v intervalu 30.léta 19.stol. - poč. 20.stol. Byla mnohdy vysvětlována i dosti kuriózně : rozpláclé kule do ládovaček, popř. jako polotovary na výrobu těchto kulí, mince otroků uprchlých z Haiti, revoluční mince Mexika, známky na průchod řetězovým mostem v Budapešti, mediavel tokeny, jako vojenské artefakty z napoleonské patrontašky, pucny vitráží, císařské pečeti (r. 1808) města Jablonce, samozřejmě i jako zátky pivních a vinných sudů, žetony francouzské hry grenouille, robotní známky, jako zástava dlužného žoldu, označení červených vín rebsorten, rotwein, též jako odkazy na žaláře provinilců ve sklepních pivovaru Lukavec, uzávěry všeléku theriac, Pb reklamní žetony, jako peníze zlatokopů na Sibiři, případně má jít o loga výrobců kávy nebo lokomotiv, turistická známka na špacirku, odkaz na organizaci Handel Aktiengeschelschaft, artefakty z vojenských bojišt a bitev, kokarda čapek - nejlépe pak zřejmě napoleonských, jako střelecká medaile, žetony zednářů, označení galonového obsahu sudů, medaile mistrovství světa skifů, žetony Spejbla a Hurvínka a zcela ojedinělé určení jako regulační prvek pro let vzducholodí..... 

Jak vidíme, určení nespočet, všechna bludná a nesmyslná - a přitom řešení je tak prosté a jednoduché - textilní závaží..... 

 

Ad 3. Šatní závaží... 

Název sice zní podobně jako textilní závaží, někdo i namítá, že je to jedno a to samé. Důležitý je však rozdíl v jejich používání, proto je nutno je odlišit. Šatní závaží mají totožný účel jako textilní, ale nevkládají se do kapsiček ale přímo se přišívají k oděvu a sukním. Mají buď hrazdičku, nebo jeden velký otvor uprostřed, zářezy na obvodu, dvojici otvorů jako u knoflíků ale s větší roztečí (Pb knoflíky mají rozteč otvorů rovnu cca 1/3 průměru, šatní závaží pak přibližně 1/2 průměru - lépe se přišívají a pevněji drží na látce). 

O roztečích více - Radarek klub (textilní závaží 8) - 

1url.cz/dzEPN - na přitroublé kometáře - lukegoss, prosím, neberte moc zřetel - jsou plné dohadů - kdyby, jestli, na 1000% (matematický toť nesmysl, procent může být max. 100, že...) apod.... 

Dále mívají šatní závaží soustavu otvorů po obvodu (typ Golf). V německojazyčné části Evropy  (Německo, R - U), a i dále na sever, či východ (Polsko, Rusko) se více používala textilní závaží, ve Francii, Itálii, Anglii a USA pak závaží šatní. Nejde tedy o žádné české, resp. předlitavské specifikum, jak se mnozí mylně domnívají... 

Více obrázky ve fotogalerii... 

 

Ad 4. Sudový cejch..... 

Jeden z nových poznatků v problematice textilních závaží (dříve tedy sudové plomby, nyní označované oním krkolomným, bezpohlavním a alibistickým pojmem - olověné artefakty mylně za sudové plomby).... 

Jak bylo popsáno shora, textilní závaží řadíme zhruba do intervalu 30. léta 19.stol. až první desetiletí 20.stol. Tento artefakt poprvé zveřejnil Charlie 1101 - 

1url.cz/CzH4q - pro nevěřící Tomáše 

A následně Kapsa v klubu LP

1url.cz/QzH4E

Ovšem artefakt sám spadá do cca 60. let 20.stol. a s textilními závažími, či chce-li někdo sudovými plombami 19. stol. nemá naprosto nic společného. Jeho přesnější označení místo plomby - nic neuzavírá, nezajišťuje jako např. poštovní pytle, štůčky látky, tak pak je sudový cejch. Sudový podle jeho používání na Al sudech, cejch podle toho, že v pravidelných intervalech garantuje skutečný obsah těchto sudů (používáním se měnící). Tedy cejchuje se na něj, podobně jako na kuželková kupecká závaží. 

Více též zde na olověných artefaktech - Pb cejch, textilní závaží a plaketa Kellerei... 

1url.cz/yKig9

 

AD 5. Plaketa Kellerei inspektor in Böhmen 

Ač nejde o Pb artefakt, je nutno ji zde zmínit, protože je také často zařazována jako tzv. sudová plomba... 

Provedením bývá z ocelového plechu (pocínovaného), popř. přímo z mosazi. Umisťovala se na zátky sudů (původně vinných, později zřejmě i pivních), kde do určité míry chránila a garantovala jejich obsah. Připomeňme, že v němčině má slovo kellerei význam jako sklípek vinný, nikoliv sklep pivovarský.....

Degustací vín a jejich následné značení  na sudech zajišťoval příslušný inspektor vinné oblasti. Více bylo popsáno ve shora uvedeném odkazu..... 

 

Ad 6. Záclonová závaží 

Zpravidla Pb artefakt  pro svoji vyšší hmotnost (výjimečně snad i z mosazi). Zavěšoval se na šňůry záclon pro jejich roztahování. 

Ovšem nezaměňovat s textilními, popř. šatními závažími jež se umisťovala do spodku záclon pro jejich vypnutí....!!!! 

Zde na olověných artefakech není článek prozatím zpracován, tedy aspoň o nich zmínka na LP klub Radarek - 

1url.cz/vzEPo

Někdy bývají mylně určována jako zhášeč svící... 

Spadají pak tedy do skupiny - závaží.... 

 

Ad 7. Textilní plomba

Pb artefakt, podobný klasickým plombám (mlýnské, poštovní) a zajišťoval štůčky látky před nežádoucí manipulací se zaměňováním druhů a kvality... 

Spadá do skupiny - plomby... 

 

Ad 8. Textilní známka (barvící) 

Zpravidla mosazná, určená k označení štůčků látky v barvírnách, mnohdy chybně určována jako známka robotní....... 

Spadá do skupiny - účelové známky.... 

 

Ad 9. Plomba

Zařazuji do tohoto přehledu jen pro doplnění pojmů... 

Pb artefakty, určené k zajištění obsahu, stavu, který plombuje a tak zabraňuje manipulaci.... 

Spadá do kategorie - plomby (celní, poštovní, textilní, mlýnské.....) 

 

Ad 10. Závaží 

Opět jen pro upřesnění pojmů. Zpravidla mosazná, (kuželková, lotová) s vyznačením hmotnosti - ale pozor, ne vždy viz mediavel Pb závaží (bipolární, polyedrická, bimetalická)..... 

Spadají do obecné skupiny - závaží... 

Závěr :

Abychom se vyhnuli nejasnostem a nepřesnostem při diskuzích je skutečně nutné artefakty správně, ale zejména jednotně pojmenovávat, často se pak stává, že jeden o voze a druhý o koze... 

Zcela mimo diskuzi jsou však přihlouplosti známého mystifikátora a dezinformátora jakéhosi  lukegosse s jeho infantilními slovními hříčkami - pojem = průjem..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek v přípravě.... 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Názvosloví - záměna pojmů

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Látkou obšívaná galanterní zátěžová olůvka s otvory i bez otvorů

ROSSY, 6. 6. 2021 14:17


https://www.yoom.cz/img/61vpf7cy.jpg

Látkou obšívané galanterní zátěžové olůvka s otvory.

ROSSY, 6. 6. 2021 10:58

Látkou obšívané galanterní zátěžové olůvka s otvory.
https://www.yoom.cz/img/95plercj.jpg

Galanterní zátěžová olůvka pro textilie

ROSSY, 15. 5. 2021 18:19


Použití galanterních zátěžových olůvek v textiliích bylo universální.
Lépe řečeno, olůvka s otvory nebo hrazdičkou se používala ve stejných případech jako ta bez otvorů.

Otvory jsou jenom historicky a lokálně daný bonus. Mohly ale také nemusely být využity, stejně jako u dnešních galanterních olůvek, například do záclon, kde v popisu přímo stojí, že se v kládají do kapsiček - tedy nepřišívají i když otvory mají a přišít je můžeme, ale to by bylo z hlediska údržby záclon nepraktické..
https://www.decoalta.cz/rohove-oluvko-bile-25-g/


Galanterní zátěžová olůvka s hrazdičkou. V krejčovství, do závěsů, pro markýzy a pro venkovní použití.
https://1url.cz/LKiJK
https://1url.cz/QKiJJ
https://1url.cz/kKiJR

Galanterní zátěžová olůvka s hrazdičkou, která nebyla přišita, ale vložena do kapsiček spodního lemu dámských šatů.
https://1url.cz/MzNAY

Galanterní zátěžová olůvka s otvory ve tvaru knoflíku i s hrazdičkou, která se přes tyto otvory nepřišívala, ale vkládala se do plátěných kapsiček před našíváním nebo obalovala látkou stejně jako ta bez otvorů.
https://www.detektorweb.info/images/stories/upload/2019/71897/obr9b.jpg
https://www.detektorweb.info/images/stories/upload/2019/71897/obr4b.jpg
https://www.detektorweb.info/images/stories/upload/2018/71188/obr1b.jpg
https://www.detektorweb.info/images/stories/upload/2019/71897/obr3b.jpg

Mimo jiné se galanterní zátěžová olůvka do oblečení také zavěšovala a všívala.
https://www.detektorweb.info/images/stories/upload/2018/71262/obr1b.jpg


ROSSY