Jdi na obsah Jdi na menu
 


pons asinorum, Cimrman a grenouille

Jako určité odlehčení nabízím tento příspěvek, který bych zařadil do pomyslné cimrmanovské kategorie pátrání pionýrů slepých uliček.

Článek na toto téma jsem před určitou dobou zveřejnil na LP, nyní jej tedy přenáším i na moji domovskou stránku (viz link v komentáři).

Jak jsme si mohli povšimnout, v bádání u problematiky nalézaných olůvek - textilních závaží - došlo k určitému posunu. Tyto artefakty již nejsou bohorovně a striktně určovány jako tzv. sudové plomby, nicméně stále přetrvává zatvrzele odmítavý názor, že nejde o textilní závaží ale o artefakty naprosto jiné. Jistou bezradnost pak vyjadřuje i onen zmatečný název - olověné artefakty mylně za sudové plomby. Převádí text, jak je psáno, bez chybějící interpunkce. 

S tím je ovšem spojena prezentace nesčetných názoru a mylný hypotéz, někdy i velmi kuriózních, jde však, bohužel (či spíše bohudík), pouze o ony slepé uličky bádání.   

Zde malý soubor prezentovaných názorů a omylů :

1.Rozpláclé kule do ládovaček - nejlépe samozřejmě pak z válek napoleonských, či pruských - to nám mají potvrzovat olůvka řetízkového typu, nalezená údajně společně s napoleonskými artefakty v tzv. francouzské patrontašce. 

2. Polotovary k výrobě těchto kulí (zejména velmi vhodné jsou ty s označením MSS WIEN, HAG, či řetízkovým symbolem a číslicí - např. č. 3 1/2 je pak zřejmě určena k odlití 3,5 ks kulí). Jakoby neměla loupící vojska a drancující žoldnéři dostatek Pb z vitrají (nebo chceteli vitráží) dobytých kostelů a katedrál. 

3. Z vojenské tématiky pak ještě - zástava na dlužný žold (zde by např. číslice 3 1/2 vcelku vyhovovala - 3,5 měsíců nevyplaceného žoldu, ovšem horší to nepochybně bude u typů MSS WIEN, či RITA). 

4. Pečeť na císařské listině z r. 1808 pro město Jablonec (kruhový typ s terčem - pak se ovšem na českých polích a v lesích nacházejí stovky těchto císařských pečetí - pozoruhodné zjištění). 

5. Střelecká medaile (myšleno zřejmě závaží kruhového typu s terčem, které má býti pravzorem pro tyto medaile - komické zjištění mudrce z LP).

6. Chmelové známky (komentáře se zcela zříkám!!!!). 

7. Středověké tokeny (do sbírky středověkých tokenů holandského, resp. anglického detektoringu jsou nedopatřením přimíchány 2 ks tex. závaží - zřejmě ojedinělé importy z kontinentu - i příslušník R-U monarchie někdy zabloudil za kanál La Manche). 

8. Součástky parních lokomobil (nezaslouží si komentáře). 

9. Připomenutí renesančních šatlav a mučíren pro delikventy, a to ve sklepeních lukaveckého pivovaru - soud = sůd = sudová plomba (řetízkové typy = řetězy delikventů) - nesporný blud. 

10. Artefakty z tzv. francouzské patrontašky (jednoznačné FAKE, vytvářející dojem, že olůvka s řetízkem se váží k napoleonským válkám 1803 - 1815).

 11. Onačení druhu červeného vína :  rebsorten/rotwein (hladké typy s monogramem RO) - chybně, zkratka by pak byla správně RS nebo RW (učivo pro žáky 5. třídy ZŠ). 

 12. Pb mince 11. - 12.stol. z archeo nálezů u Hurbanova (nikde na archeo webech však nepopsáno).    

13. Známka na průchod řetězovým mostem v Budapešti (pro chodce, prasata a jiný brav - mosazné žetony versus Pb artefakty - pons asinorum). 

  14. Mince revolučního Mexika, respektive uprchlých otroků z Haiti/Libérie (opět řetízkové typy - mexičtí revolucionáři a prchající černí otroci v České kotlině a Polabí). 

Ovšem naši ,,objevitelé" se nepozastaví před ničí. Jsou schopni podrobit důkladnému křížovému kriminalistickému výslechu nebohou osmdesátiletou stařenku (absolvující v 50. letech 20.stol. v krejčovském učilišti), zda něco neví o závaží HAG (kruhový typ). Že se však pojí toto textilní závaží s dobou o jedno století dříve (od 50.let 19.stol.), tak to jen zlehka přejdou po onom pons asinorum. V 50.letech se spíše uplatnily montérky a placaté čepice, nikoliv dámský jezdecký žaket s brokátovou vlečkou - viktoriánská móda byla pryč a ,,feudalové/buržoázní živly" byly buď v emigraci nebo v uranových dolech Jáchymova. A pak se ještě badatel diví, že se na něj seniorka dívá jako na blázna - otázku měl položit spíše její matce, či ještě lépe její babičce. To já bych se na něj také tak díval a pro jistotu bych i o jeden, dva kroky poodstoupil. 

Prostě pochybných určení je nespočet, mnohdy bludných, či kuriózních, nikdy však nepodložených relevantním důkazem a spadajících pouze do kolonky prázdných spekulací. 

Nyní již k samotné hře grenouille. Žába - grenouille, žabák - grenouille - malé, má původ v lidové latině - ranuncula, v zastaralé francouzštině má pak význam našeho prasátka/pokladničky. Ve Francii má hra dlouhou tradici, hrají ji děti, vojáci i pijáci v tavernách. Otázka grenouille nastoupila svoji, byť krátkou, ale chvilku snad možná i oslnivou kariéru 1.2.2020 u nálezu na LP - 1url.cz/pzHSP - (závaží kruhového typu s terčem) a u tohoto artefaktu vznikla sice obsáhlá, ve výsledku však neplodná a nic neřešící diskuze (ostatně, tak jako vždy). Jako nesporné důkazy o neexistenci textilních závaží byly uvedeny linky na hru : Jeux de palets a Jeux de la grenouille. Příspěvek uváděl do souvislosti hrací kameny/puky s nalézanými olůvky. Ona ,,podobnost" je natolik zjevná, že i malé dítě snadno rozpozná, že jde o nesmysl a blud. Kameny pro tuto hru jsou mosazné, litinové, ocelové, s průměry např. 38mm, tloušťky i 7mm s hmotností 60g. Olůvka však sledují rozměrovou řadu (25, 30, 35 a 40mm), s tloušťkou 2-3mm, s hmotností 8 - 24g a zejména - jsou z Pb !!!! Zde pak opět nastupuje onen pověstný pons asinorum, převádějící nás přes nepříjemná fakta. Tedy, to časté překrucování důkazů s poukazem na světové války = málo ušlechtilých kovů = používalo se proto náhradou Pb. Ovšem pokud by se strůjce takového tvrzení blíže seznámil s historií, pak by seznal, že válečným rekvizicím podléhalo i Pb (držení více jak 10 kg). A to neplatí jen u tohoto případu, podobný oslí můstek je postaven i u Pb známek - na řetězový most v Budapešti, či u Lederer/Lion a Wokurkova ,,žetonu", kdy se jim nehodí, že je artefakt z Pb. Navíc autor příspěvku nasadí všemu pomyslnou korunu tvrzením/poukazem na jeden pojem ze hry - tonneau/sud - a dává jej tajuplně do souvislosti se sudovými plombami. Asi si nevšiml, že ona žába skáče přes mlýn a do sudu. Spojení skutečně fantaskní (nikoliv však fantastické). 

Doprovodná fota jsou ve fotogalerii - pons asinorum a grenouille i se screeningy komických tvrzení. 

Co na závěr? 

Jak jsme mohli poznat, jde opět o jednu z cimrmanovských slepých uliček pátrání těchto pionýrů, ale pro svoji kurioznost je to zajisté hodno zveřejnění.

 

PS.:

Dodatečně doplňuji 2 fota, názorně ukazující kam patří tyto Pb artefakty - do šuplíků šicích strojů našich babiček a prababiček....... 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky pons asinorum - grenouille

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zdroje a odkazy k článku

Radarek, 23. 8. 2020 19:41

1url.cz/wzjw0 - textilní závaží - Wokurka

Zdroje a odkazy k článku

Radarek, 22. 8. 2020 17:44

1url.cz/ezEe0 - LP (Radarek) - textilní závaží 10 - grenouille
1url.cz/pzGiS - LP (Radarek) - textilní závaží 16 - řetězový most Budapešť
1url.cz/azGi0 - LP (Radarek) - textilní závaží 17
1url.cz/xzBc9 - LP (Radarek) - textilní závaží 11
1url.cz/XzBcc - LP (Radarek)
1url.cz/Ezj13 - orl.uhk.cz - Hurbanovo
1url.cz/izqor - world point - řetězový most Budapešť
1url.cz/Wzq3b - numismatic.com - otroci
1url.cz/Fzq3b - LP - Lederer & Lion
1url.cz/BzNAL - DW (Rossy) - reklama
1url.cz/gzB3H - LP komentář
1url.cz/tzw00 - LP císařská listina 1808
1url.cz/CzwID - LP komentář
1url.cz/Rzqz8 - LP komentář - šatlava
1url.cz/9zTRq - kronika Lukavec
1url.cz/pzHSP - LP diskuze