Jdi na obsah Jdi na menu
 


23. 8. 2020

řetězový most Budapešť

Článek na toto téma jsem již uveřejnil i na webu  Lovec pokladů,  převádím jej tedy také na moji domovskou stránku (s některými úpravami a doplněním nově zjištěných údajů). 

Jedním z mnoha chybných určení u textilních závaží řetízkového typu je jejich záměna za žetony na průchod řetězovým mostem v Budapešti. Jedna osudová chyba (či snad záměr ?) v katalogu zsetongaleria.hu má však neblahé důsledky.

Na úvod však nejdříve něco z historie mostů a mýtného. 

Obr. č. 1 - v Čechách je první zmínka o mýtném uváděna u Juditina mostu (Vladislav II. - 12.stol.), kdy je vybíral řád johanitů.

Obr. č. 2 - dalším z pražských mostů je Karlův most (Karel IV. - 14.stol.), mýto na něm vybírali křížovníci. Mýtné na něm bylo zrušeno již v roce 1815 a traduje se, že pražští snobové pak raději chodili po placených mostech, aby se nemuseli setkávat s běžnými občany a popř. s chudinou.

Obr. č. 3 - prvním řetězovým mostem v Praze byl most F. J. I., z roku 1850, s mýtem 1 krejcar pro chodce, 2 krejcary za povoz (tam měla známka čtvercový tvar), popř. s předplatným/slevou - za 10 krejcarů bylo 11 známek. Mýtné pak  na tomto mostě  bylo definitivně zrušeno v roce 1925.

Na obr. č. 4 (nume. cz) je pak mosazná známka, určovaná jako mostní (Praha), bohužel chybně popisovaná s R - U orlicí (ovšem řeč heraldiky je jasná - dvě hlavy = tedy orel).

Na obr. č. 5 (esbirky.cz - Chaurova sb., NM) je totožná známka, ovšem s opatrnějším určením - asi mostní známka Praha před r. 1918. 

Na obr. č. 6 a 7 je pro srovnání zobrazen známý Golden Gate - USA, otevřený v roce 1937, s mýtem 6 dolarů, avšak platí se pouze jen jedna cesta - směrem do centra S. Francisca. 

Obr. č. 8 - řetězový most Budapešť, z roku 1849, spojující města Buda, Pest a Óbuda. Z linku (invia.cz) s historií mostu pak zjišťujeme mýtné - 1 krejcar za osobu, 2 kr. se zavazadlem, 4 kr. pro jezdce na koni, podobně jako v Praze. Do povinnosti platit mýtné byla i přes velké pobouření zahrnuta šlechta a mýtné se zde platilo v letech 1848 - 1918, tedy 69 let. Mýtné se platilo při vstupu na most (bylo možno zakoupit i předplatné/slevu, zak jako v Praze) a u východu z mostu se vhazovaly žetony do příslušné schránky. Důsledné odevzdávání žetonů sloužilo nejen pro kontrolu denních tržeb, ale i pro potřebu celního úřadu (ke kontrole správného odvodu peněz do banky, takže nebylo prostoru pro nějaké machinace s Pb známkami). Zároveň také samozřejmě i proto, aby Budapešťané nechodili opakovaně na jednu známku a tedy zdarma. 

O tom více na linku - dailynewshungary.com.

Otvory na některých známkách sloužily k tomu, aby si je personál mohl navléknout na kroužek. 

Obr. č. 9 - magyarmuzeumok.hu - mosazná známka s erbem maďarského království z konce 19.stol., (obdobně skvostný typ, jako ten pražský). 

Obr. č. 10 - screen z zsetongaleria.hu - v úseku doprava, mosty, tunely s různými typy známek/žetonů, z mosazi, bronzového kovu, hliníkové, s vročením i bez něj, s perlením, s otvory i bez nich. Symbol řetězu se objevuje až po roce 1866, s 10 očky a hranatým profilem. Průměry jsou cca 25 - 30mm, tloušťky 1,3mm a váhy cca 3g. Z katalogu zsetongaleria.hu vypozorujeme celkem 48 používaných typů známek. 

Do galerie jsou však zahrnuty i Pb artefakty (tedy nám dobře známá závaží ) s číslovaním 2, 3, 3 1/2 a 4 s poznámkou, že jde o provizorní známky v přechodném období, před oficiálním otevřením mostu z let 1848 - 49. Avizovány jsou se 6 očky (poslední očko - spojovací, jež směřuje k číslicí, však kupodivu pomíjejí). Nesporná autorita  Dr. Bernd Thier ( a E. Heisler) - wertmarkenforum.de - je popisují jako 7 očkové, já je určuji jako 5 +2 očkové, popř. stejně jako Dr. Thier. Ovšem ono konstatování o letech 1848/49, tak to je ovšem pouhá spekulace,  bez jakéhokoliv bližšího určení, linku apod. 

Z dnešního zprávy od p.Eltona Stuarta (Anglie) - bagseals.org - vyplývá, že první přišel s podobným zjištěním jakýsi Kowalski (Maďarsko), který dále odkazuje na onen katalog zsetongaleria.hu. Ovšem údajně je již další korespondence s ním ztracena a link nefunguje. Ze zprávy dále plyne, že Rossy (DW) zástavá stanovisko o textilních závažích, stejně jako i Dr. B.Thier a E.Heisler., s tím, že u dogmatiků na LP přetrvává názor o známkách na řetězový most Budapešť. Dále poukazuje na rozdílné provedení olověných placek (odlišnost řetízků, číslování, více výrobců závažíček) a zejména na velice krátké období údajného používání těchto artefaktů - pouhý jeden rok - a to při mnoha různých variantách těchto Pb artefaktů. Též poukazuje na příbuznost s produkcí fy J. P. Coats - Uxbridge (Anglie), resp. Harlander Coats - St. Polten (R-U). Je zmiňovaná i publikace - Magyar Kozlekedesi Bárcák (Zombori - Tóth), kde jsou opět určovány jako - známky řetězového mostu Budapešť, údajně jako velmi draze placené typy!!!!!!!!! Podobné stanovisko (tedy o platnosti teorie textilních závaží) zastává i další autorita - prof. numismatiky Hubert Emmerig (Vídeň). 

Obr. č. 11a + 11b - ze zprávy p. E. Stuarta - závažíčka typu HAG a řetízkové typy spolu s kapsičkami a další galanterií ze šuplíku šicího stroje (ach ty nešťastné šicí stroje). 

Obr. č. 12 - Lovec pokladů - nález jediné mostní známky (zdůrazňuji - jediný nález), typ křížku s vročením 1866. V katalogu Lovec pokladů je však přes 65 ks nálezů Pb artefaktů s řetízkovým motivem. Tedy velký nepoměr mezi tímto jediným křížkovým typem (nezpochybnitelná známka na most v Budapešťi ) za období 69 let vybírání mýtného na mostě a těmi 65 ks z katalogu Lovec pokladů, údajně však používanými pouhý jeden rok (1848/49). Samozřejmě podobná nálezová situace bude i na jiných detektorařských webech. Už jen tento nepoměr sám o sobě bude dostatečným důkazem o tom, že to s tím určováním řetízkových typů není v pořádku a jde tedy o chybné zjištění. Z malé četnosti nálezů (tedy jeden ks - křížkový typ) vyplývá i to, že známky byly důsledně odevzdávány a ojedinělé artefakty mohou pocházet např. z oné skupiny předplatného, jež nebyla na mostě využita a následně byla ztracena. 

Obr. č. 13 - screen z zsetongaleria.hu, pozorujeme zde  řetízkové typy č.2, 3, 3 1/2 a č. 4 (ten má méně častý negativní reliéf). Opět se zde uplatňují různé modifikace, tedy směřování spojovacího kroužku zespodu, či zhora k číslici, oblé či hranaté číslice, šikmá či rovnoběžná zlomková čára, pozitivní či negativní reliéf, rozdílný počet článků řetízku, někdy i absence kruhu okolo řetízku (to vše je popsáno v článku - řetízkové typy). Tedy nepřeberné množství typových odchylek, jež měly být použity na pouhý jeden rok tzv. přechodného období 2948 - 49. Samozřejmě pak tedy musí být záhadou, proč tyto řetízkové typy sledují stejnou rozměrovou řadu (25, 30, 35 a 40mm) jako ostatní druhy textilních závaží - hladké typy MSS WIEN, JO, RO WH, kruhové typy Rita, HAG a i zbývající kruhové typy s terčem, či bezterčové. Ovšem tyto typy již nejsou k známkám na řetězový most přiřazovány, ač mají nepochybnou spojitost a typovou shodu. 

Z tohoto katalogu (zsetongaleria.hu)  pak přebírají tyto obrázky i jiné weby a určují je opět jako známky na řetězový most Budapešť, popř. se nabízejí v různých aukčních portálech.

Obr. č. 14 - sixbid.com - typ č. 3, určován jako mostní známka 

Obr. č 15 - worthpoint.com - typ č. 3, určení konec 19.stol., R - U, mostní známka - velmi vzácný typ!!!!!!????? 

Obr. č. 16 - numista.com - typ č. 2, určován jako mince revolučního Mexika, či uprchlých otroků z Haiti/Libérie (asi pro ty okovy/řetízky), až po určení jako řetězový most Budapešť. To vše opět bez jakéhokoliv důkazu a linku - tedy opět pouhá, ničím nepodložená spekulace. A tento, vpravdě horký brambor si pak mezi sebou jednotlivá fóra přehazují jako zaručená zjištění a určení, až skončí jako diskuzní bod na Lovec pokladů a vyvrácení tohoto bludu je pak všemožně zpochybňováno a popíráno (mnohdy kupodivu i méně čestným posměvačným, vulgárním a tedy nebadatelským způsobem).

Dalším důležitým faktorem je i výrobní, resp. materiálový náklad/cena u těchto žetonů a Pb artefaktů. Řetízkový typ č. 3 o průměru 30mm, tloušťce 2mm váží cca16g (materiál Pb), zatímco srovnatelný typ žetonu o průměru 31mm, tloušťce 1,3mm váží pouhé 3g. Při ceně Pb 41 Kč/kg vyjde cena na 0,7 Kč/ks a u mosazi s cenou 130 Kč/kg vychází cena 0,3 Kč/ks. Pak tedy tento provizorní/dočasný typ z Pb je o celých 100% dražší, než žeton mosazný. Porovnání v dnešních cenách není nikterak na závadu, ceny barevných kovů i Fe jsou vždy ve vzájemné korelaci. Námitka na Lovec pokladů o vysokých nákladech na výrobu mosazných plechů (žíhaní, atd.) nemůže obstát. Není podložena žádným ekonomickým propočtem a jde tak o pouhý subjektivní názor - vždyť i odlévání Pb má své nepopiratelné náklady. Další z námitek o pořízení drahých lisovacích strojů je také planá a nudržitelná. Výrobou žetonu se jistě nezabýval majitel řetězového mostu (stejně jako si zedník nevyrábí podomácku cihly, aby mohl stavět domy, či krejčí si po nocích neodlévá ve sklepě textilní závaží, ale raději šije saka), tak jejich výrobou se jistě zabývala specializovaná kovotepecká firma, jež měla tyto stroje již v inventáři a ráda využila takové velké zakázky (ražba žetonů pro 69 let existence mýtného na mostě) aby si náklady na tyto stroje, popř. matrice/patrice následně patřičně umořila.

Obr. č. 17 - screen - o nevýhodnosti odlévání mincí. 

Ostatně určitým návodem nám může být výroba a ražba pražských grošů. I zde jistě byly vysoké náklady na těžbu, tepelné zpracování (kupelace, ságrování) a přesto se jich za 250 let existence od dob Václava II. (r. 1300) po Ferdinanda I. (r. 1547) vyrazilo na 500 000 000 ks a nikoho nenapadlo je odlévat. Samozřejmě mimo keltské startéry (3. - 1. stol.př.n.l.) v prvopočátcích mincovnictví.

Obr. č. 18 - screen - Rossy DW - o řetězovém mostu Budapešť 

V pracích - Rossy DW - je zmíněna i cena  těchto podivuhodných artefaktů - tedy řetízkových typů zaměněných za žetony mýtného - 65 €. Bohužel příslušný link aukce je již prázdný, ale to nevadí, vzpomeňme si poznámky u obr. č. 15 - worthpoint.com - aukce. Je zde popisován řetízkový typ č. 3 jako velmi vzácný a v Čechách se přitom nalézají pomalu na každé mezi, až z toho pak mají popírači textilních závaží na LP pomalu psotník. 

Obr. č. 19 - ebay. at - obyčejná plechová plaketa Kellerei inspektor in Böhmen se nabízí s cenou 125€, tak proč by nedali germánští sběratelé za řetízkový typ 65€. A to je p. Kvasak (Lovec pokladů) s klidem dává rybářům na odlévání olůvek na kapry.

Obr. č. 20 - Lovec pokladů (Kvasak) - depot (samozřejmě v přeneseném smyslu) zasloužilého detektoráře a kováře. Mohl by si tak za ta eura od Germánů pořídit Ferrari nebo novou kovářskou dílnu se dvěma tovaryši.

Obr. č.21 - 24 - ukázka šatních závaží s motivem řetízku. Jasně potvrzuje používání těchto závaží u oděvů (pro prošívání) a zcela určitě nezapadají do typové řady originálních žetonů na mýtné.

Obr. č. 27 - 28 - konvolut textilních závaží z mojí sbírky (obsahuje více jak 100ks závažíček s řetízkovým symbolem).

Není se potom co divit, že maďarští majitelé katalogů a sbírek zarputile trvají na svém a nepohnou ani o píď (no, kdo by to za ty prachy nebral) - a to až do oněch pověstných hrdel a statků.

Co závěrem? 

Mohli jsme poznat naprostou typovou a materiálovou odlišnost těchto artefaktů, spolu s množstvím různých modifikací u řetízkových závaží, jež zcela vylučují jejich použití na pouhý jeden rok, stanoviska nesporných zahraničních autorit (i jednoho tuzemského badatele) k této problematice, způsob infiltrace chybných určení mezi jednotlivými weby, tak i problém materiálové nevýhodnosti u chybně určeného artefaktu a též cenovou motivaci tvůrců maďarských katalogů. Nezbývá než konstatovat, že pokud by byly ony řetízkové typy skutečně dočasným žetonem na řetězovém mostu v Budapešťi, pak je česká krajina Klondikem těchto artefaktů. 

PS. : Dostal jsem dnes e-mail s tímto odkazem :

1url.cz/6zV8b

Obr. č. 29 - screen z Lovec pokladů - diskuze u olověných artefaktů.

Přestože jde o jiný typ (kruhový s bodovým terčem), než jsme zde nyní probírali, tak si jistě zaslouží zveřejnění. Ukazuje nám, kam až může směřovat naprostá nesoudnost a zbloudilé určování u těchto artefaktů. Tento typ je v diskuzi prezentován jako závaží pro jemnou korekci letu balónem!!!!!?????? Nemusím být ani aviatikem a cítím, že jde o nesporný blud. Pozoruhodné je, jak se diskutující vyrovnává i s faktem monogramů na závažích (hladké typy - MSS WIEN, popř. kruhové typy Rita, HAG) - jde prý o sponzoring balónového létání - jak progresivní a moderní řešení v době, kdy reklama byla ještě v plenkách. Pak ovšem opomenul i řetízkové typy a skutečně hodnotného zahraničního sponzora - J. P. Coats group (u. k. - Uxbridge), potažmo spolumajitele přadlácke fy Harlander a. g. - St. Polten. Ovšem pak nevím, proč tito bájní vzduchoplavci nepoužili ošatku s drobnými oblázky (je jich všude dost a jsou zdarma), či proč pro onu jemnou korekci letu ty údajné pytlíky s pískem prostě nepropíchli špendlíkem - jedním z výrobků fy PRYM, jež používala tato textilní závaží jako reklamní prvek (jelen se špendlíkem v paroží). Místo toho se však v Čechách, jako národní sport, hází ze vzduchodí olovo!!!! Neskonalý toť projev tuposti a omezenosti autora takového tvrzení..... Takovéto určení se nejen řadí po bok těm s uprchlými otroky z Haiti ale dokonce je dalekosáhle předčí a právem si zaslouží čestné přední místo ve známé anketě astrofyzika RNDr. Jiřího Grygara : Sisyfos - bludný balvan - pro rok 2020. 

PS:

Přidávám další fota z nálezů, která jasně dokazují neudržitelnost tvrzení o známkách na tento řetězový most.

Obr. č. 30 -31 - Opakované nálezy těchto závažíček v šuplících šicích strojů našich babiček a prababiček - naprosto jasné ukazují na příbuznost k textilní galanterii..... 

 

Náhledy fotografií ze složky řetězový most Budapešť

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Názor Univ.-Prof. Dr. Huberta Emmeriga profesora numismatiky na universitě ve Vídni

ROSSY, 4. 9. 2020 19:56

Abych vyloučil, že se u olůvek jedná o žetony, napsal jsem i Univ.-Prof. Dr. Hubertu Emmerigovi profesoru numismatiky na universitě ve Vídni a on mi odpověděl toto. Je to to důležité z několika mailů, které jsme si vyměnili. Mám od něj souhlas tyto názory použít.

ich habe mir die von Ihnen genannten Seiten angeschaut und auch das, was Herr Heisler und Herr Thier geschrieben haben.....
Ich glaube auch, dass diese Deutung der Bleiobjekte richtig ist.
Beweise sind natürlich schwierig. Ich denke, die stärksten Argumente sind die Stücke, die einen Firmennamen tragen, von dem man weiß, dass diese Firma in dieser Branche von Textilien tätig war.
Wenn ich richtig sehe, gibt es ja solche Stücke.
Bei solchen Firmen sind ja nun Wertmarken eher selten. Und wenn sie dann auch noch immer aus Blei sind, das für Marken, die von Hand zu Hand gehen, eher unüblich ist, dann scheint mir diese Deutung sehr plausibel und wahrscheinlich.........
Man bräuchte also Kataloge oder Angebote von Firmen, wo man solche Stücke kaufen konnte und in denen ihre Funktion beschrieben ist.

Na otázku, jestli lze za důkaz považovat, při neexistenci katalogů, nálezy těchto olůvek v šuplících švadlen odpověděl toto:
wenn diese Stücke in den Schubladen von Nähmaschinen gefunden werden, dann würde ich das schon als deutlichen Hinweis ansehen, dass es sich um Gewichte für Kleidung oder Vorhang handelt.

Kdo nerozumí může použít překladač.

Re: Názor Univ.-Prof. Dr. Huberta Emmeriga profesora numismatiky na universitě ve Vídni

Radarek, 5. 9. 2020 20:11

Obávám se, že když mudrlanti LP pohrdají pracemi Dr. B. Thiera a E. Heislera, pak i univ. prof. H. Emmerig pro ně nebude dostatečnou autoritou.

Re: Re: Názor Univ.-Prof. Dr. Huberta Emmeriga profesora numismatiky na universitě ve Vídni

Pirex AB, 6. 9. 2020 9:21

Přesně tak.

Re: Názor Univ.-Prof. Dr. Huberta Emmeriga profesora numismatiky na universitě ve Vídni

Radarek, 26. 10. 2022 2:36

Přidávám tedy překlad -

Překlad Prof. Dr. HubertaEmmeriga :

1. Díval jsem se na vámi uvedené stránky a také na to, co napsali pan Heisler a pan Thier.....
Také věřím, že tato interpretace hlavních objektů je správná.
Dokazování je samozřejmě obtížné. Myslím, že nejsilnější argumenty jsou kousky, které mají název firmy, o kterém je známo, že v tomto textilním průmyslu působila (pozn. : MSS Wien - Mathias Salcher und Söhne).
Pokud dobře vidím, jsou tam takové kousky.
U takových společností jsou tokeny spíše vzácné. A pokud jsou ještě z olova, což je u značek, které jdou z ruky do ruky spíše neobvyklé, tak se mi tato interpretace zdá velmi pravděpodobná......
Potřebovali byste tedy katalogy nebo nabídky firem, kde se takové kousky mohly koupit a ve kterých je popsána jejich funkce.

2. Pokud se tyto kousky nacházejí v zásuvkách šicích strojů, bral bych to jako jasnou známku toho, že jde o závaží na oblečení nebo záclony.

Zdroje a odkazy k článku

Radarek, 5. 9. 2020 22:18

1url.cz/pzGiS - LP (Radarek) - textilní závaží 16
1url.cz/azGi0 - LP (Radarek) - textilní závaží 17
1url.cz/dzqo2 - zsetongaleria.hu - katalog
1url.cz/Wzq3b - numista.com - diskuze o otrocích Haiti
1url.cz/fzjn7 - Rossy (DW) - o ceně artefaktu
1url.cz/0zjnl - velebil.net - hutnictví Ag
1url.cz/xzjnP - y.pohledy.com - do hrdel a statků
1url.cz/bzpsE - wikipedia.org - Juditin most
1url.cz/XzBcc - novinky.cz - Karlův most
1url.cz/ez2ke - wertmarkenforum.de - Dr. B. Thier
1url.cz/1rBse - invia.cz - mýtné řetězový most Budapešť
1url.cz/7zHGH - E. Heisler - Vídeň
1url.cz/NzqN4 - dailynewshungary.com - mýtné Budapešť
1url.cz/uzq3s - sixbid.com - typ č. 3 (aukce ukončena)
1url.cz/WzdKu - academia.edu - curriculum vitae E. Stuart
1url.cz/GzHpJ - Rossy (DW) cena 65 €
1url.cz/UzdMq - wilhaben.at - ukončeno
1url.cz/MzdMB - olovene-artefakty.cz - Kellerei inspektor in Böhmen
1url.cz/gzVgB - ebay.at - plaketa Kellerei - 125€
1url.cz/ezdMP - bagseals.org - E. Stuart - Chain Bridge
1url.cz/yzdrr - unfinid.univiac.at - univ. prof. H. Emmerig
1url.cz/YzdrQ - Magyar kozlekedesi barcak
1url.cz/6zV8b - LP (Elmara) - diskuze
1url.cz/BzBst - wikipedia.org řetězový most Budapešť
1url.cz/1zdgu - ebay.com - HAG v šuplíku
1url.cz/xzdg1 - ebay img.com - závaží a kapsičky

Zátěžová olůvka pro závěsy a šaty

rossy, 1. 9. 2020 9:16

https://www.detektorweb.info/index.4me?s=show&i=71188&mm=1&vd=1

Re: Zátěžová olůvka pro závěsy a šaty

Radarek, 3. 9. 2020 19:17

Diky

Zdroje a odkazy k článku

Radarek, 23. 8. 2020 22:51

1url.cz/dzqo2 - zsetongaleria.hu - řetězový most Budapešť