Jdi na obsah Jdi na menu
 


sudová plomba, textilní závaží, Pb cejch a plaketa Kellerei

Stejně jako u Kolumbova vejce a slepice si můžeme položit otázku : Co bylo dříve - sudová plomba, textilní závaží, Pb cejch nebo plaketa Kellerei?

Problém se táhne různými weby již od počátků detektoringu, kdy po nálezech Pb placiček se nevědělo, k čemu vlastně sloužily a kam je správně zařadit. V příspěvku o hliníkových sudech bylo popsáno používání Pb cejchů pro kalibraci jejich objemu (v 60.letech 20.století). Mnohé z nich pak skončily u rybářů, kteří je používali jako zátěže pro lov ryb. A odsud byl již pouze malý krůček k jejich záměně s olůvky nalézanými při detektoringu. Olůvka měla stejný kruhový tvar a přibližně stejné rozměry (tedy Pb cejchy s průměrem 30mm a ona nalézaná olůvka měla rozměrovou řadu od 25 do 40mm). Jednoduchou myšlenkovou zkratkou si je pak detektoring spojil dohromady a tzv. sudova plomba byla na světě. To, že byla tato olůvka vybavena naprosto odlišnými znaky (soustředné kruhy, řetízkové symboly, nápisy - MSS WIEN, HAG, RITA, JO, RO apod.), kdežto Pb cejchy měly vyrážené údaje (např. K 77/9), tak to nikoho asi příliš moc nezajímalo. Tedy dokonalá záměna artefaktů 19.stol. s artefaktem 20.století. Ovšem zarážející je fakt, že toto chybné určování proniklo i do muzeí k archeologům a do sběratelských aukcí a webů (1url.cz/Hzs9U).

Až v posledních letech se začal po zjištění dalších souvislostí pomalu prosazovat názor (mnohdy však s diskuzí téměř krvelačnou a se zarputilým odporem ortodoxních zastánců sudových plomb), že jde o textilní závaží - galanterní zátěž do oděvů a textilií.

Jiná skupina chybných určení je však považuje nikoliv za sudové plomby/textilní závaží, ale za zcela jiné artefakty, mnohdy i s velmi kuriózními závěry. Např. dochází k záměně za středověké tokeny, či hrací kameny hry grenouille, za známky pro přechod řetězového mostu v Budapešti nebo polotovary pro odlévání kulí, za mince revolučního Mexika 19.stol., popř. mince uprchlých otroků z Haiti a Liberie.

Na úvodním obrázku je obchodní leták fy J.P.Coats (Anglie), pozdějšího spolumajitele R-U fy Harlander a. g. (M. Salcher z Vídně), následně s názvem Harlander Coats - St. Polten. Tedy přadlácká firma s nosným programem tzv. ocelové nitě (proto ten symbol řetízku). 

Obr. č.1 - numista.com - textilní závaží řetízkového typu, velikost č.2 o průměru nikoliv 20 ale 25mm (příslušný link k obrázkům je  v komentáři fotogalerie). V textu tohoto odkazu jsou zmiňována ona kuriózní určení (otroci Haiti atd.).

Obr. č.2 - DW (Konrad 5) - textilní závaží opět řetízkového typu, ale č.3 1/2, o průměru 35mm. V textu u nálezu autor příspěvku uvažuje o tzv. sudové plombě, neví si rady s otvory (dodatečná úprava - změna na šatní závaží) a zamýšlí se (ovšem chybně) o možnosti umístění/upevnění této ,,plomby" (lepení???). 

Obr. č.3 - LP (Brenn) - textilní závaží hladkého typu s monogramem MSS WIEN, velikost č.3, o průměru 30mm. V textu pak opět chybné určování (zátka do sudů), jedině Diblice opakovaně správně určuje jako produkt fy M.Salcher a synové (přádelny, výroba knoflíků a kovové galanterie). Zařazeno pak do oné záhadné kategorie - olověné artefakty mylně za sudové plomby. Ovšem tento nález je pozoruhodný tím, že k němu patří i ta látková kapsička (pro vložení závaží a následné přišití k oděvu. Jde tedy v podstatě o jakési corpus delicti (v trestnim řízení - předmět doličný), přímý důkazní prostředek, že tento konkrétní artefakt patří do skupiny textilních závaží. V podstatě bych význam tohoto důkazu pro detektoring přirovnal  (s trochou nadsázky) k nálezu keltské busty z Mšeckých Žehrovic - k jejímu významu pro monumentální plastiku doby 3.stol. BC. O tomto důkazu (plátěná kapsička), ale i jiných - majících stejnou důležitost, se zmíním v některém z dalších článků. 

Obr. č.4 - LP (pupinn) - tzv. sudová plomba, Pb artefakt s průměrem 24mm, pěti otvory a nezřetelným nápisem - JI 8. Půjde zřejmě o nějaké víčko vodovodního potrubí (část ventilu, záslepka) z prvorepublikového období. Nález je avizován  - že by sudová? - a je zařazen do onoho prapodivného oddílu - olověné artefakty, mylně za sudové plomby. 

Obr. č. 5 - LP (novej) - opět tzv. sudovka, s průměrem 50mm a Fe osičkou. Zde půjde zřejmě o část jakéhosi setrvačníku (roleta, autíčko). 

Obr. č.6 - LP (sade1) - mosazný/bronzový artefakt, průměru 20mm, v horní části je patrný zbytek očka pro přivěšení (šatlén?) a s nápisem ve fraktuře s pivařskou tématikou - Wird nicht mehr fest (hospodský nepočítá správně????). Půjde asi o jakési počítadlo vypitých piv. Opět avizováno jako zátka do sudu a určeno jako sudová plomba.

Na těchto posledních třech odstrašujících příkladech vidíme, co všechno bylo přiřazováno k tzv. sudovým plombám a jak se šířily mylné a bludné názory. 

Obr. č. 7 a 8 - patent.googl.com - šatní závaží (dress weight) fy Brooks, 1882, USA. Uvádím je proto, že patří do skupiny galanterních zátěží, na rozdíl od klasických textilních závaží se nevkládala do kapsiček, ale k oděvu se přímo přišívala. Leckdo namítnene, že je to jedno, ale rozdíly mezi nimi jsou značné, nejen co do rozměrů, ale i množství nálezů - šatní závaží se používala zejména v západní Evropě, v našem regionu (R - U) činí jejich zastoupení cca 2%. Proto jim nechávám jejich speciální označení - šatní závaží. Zároveň je připojena i patentní listina k tomuto artefaktu (průmyslový vzor). Také o těchto závažích a patentních listinách k nim připravuji další článek. 

Obr. č. 9 - LP (Charlie 1101) - Pb cejch, zmiňovaný již v článku Al sudy. 

Obr. č.10 - picclick.de - cínová plaketa k zpečetění obsahu vinných sudů z článku Kellerei inspektor in Böhmen. 

Obr. č.11 - reibert.info - jeden z mnoha galanterních produktů fy M.Salcher - WIEN. Jak je patrno, kovová galanterie této firmy zahrnovala nejen textilní závaží, ale i knoflíky a přezky. 

Závěr - popsali  jsme si vznik názvu ,,sudová plomba", záměnu tohoto pojmu se skutečně existujícím textilním závažím z doby konce 19.stol., používání plaket Kellerei ve vinařství v prvorepublikovém období a způsob užití Pb cejchu v pivovarnictví v 60.letech 20.stol. 

Název ,,sudová plomba" je tedy pojmem neplatným, vyprázdněným a umrtveným. Textilní, resp. šatní závaží, plakety Kellerei a Pb cejchy jsou pak zcela samostatné pojmy bez jakéhokoliv vztahu.

P. S. :

Dodatečně přidávám aktuální fota od kolegy Krobota a také od Stuarta Eltona (Essex), resp. Dr. Bernd Thiera (Munster)....

Ze šuplíků šicích strojů našich babiček a prababiček...... 

Fota nám zcela jasně dokumentují příslušnost těchto Pb artefaktů k textilní galanterii a nikoliv k jakési záhadné sudové praxi.... 

 

Dodatek :

Z nálezu APetr -

https://m.facebook.com/groups/1201294593618570/permalink/1296250170789678/

Snad další z cejchů na sudy - tentokrát staré dřevěné....?

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zdroje a odkazy k článku

Radarek, 7. 8. 2020 21:03

1url.cz/Hzs9U - LP, řetízkový typ (ÚAPPsvČ)

Zdroje a odkazy k článku

Radarek, 1. 8. 2020 18:34

1url.cz/6zoFN - LP, řetízkové typy
1url.cz/UzoF2 - LP, kruhové typy
1url.cz/rzoFE - LP, hladké typy
1url.cz/vzEPo - LP, šatní závaží 1
1url.cz/dzEPN - LP, šatní závaží 2
1url.cz/ezEe0 - LP, grenouille
1url.cz/izBcY - LP, druhotné použití 1
1url.cz/yzBcn - LP, druhotné použití 2
1url.cz/pzGiS - LP, řetězový most Budapešť 1
1url.cz/azGi0 - LP, řetězový most Budapešť 2
1url.cz/gzoRR - DW, Rossy (sudová plomba.....)
1url.cz/5zzoFG - LP, Radarek (co zbylo v počítači)
1url.cz/szseb - wikipedia.org (M.Žehrovice)
1url.cz/Uzkdu - coats.com