Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dress weight

Tento článek vychází z původní předlohy  - Radarek LP a přenáším jej tedy na tento nově založený web :

1url.cz/vzEPo

1url.cz/dzEPN

Šatní a textilní závaží slouží v podstatě ke stejnému účelu - jako galanterní zátěž oděvů, sukní, sportovního oblečení i záclon, to vše s datací 50. léta 19.stol. - 30.léta 20.stol. Jediný ale podstatný rozdíl mezi nimi je však ve způsobu jejich uchycení k textílii - šatní závaží jsou přímo přišita na oděv, zatímco textilní závaží jsou vkládána do kapsiček, popř. do záhybů (šosů) oblečení, popř. záclon.

Zároveň je nutno dodržovat správné a jednotné pojmenování aby se předešlo nedorozuměním.....

O tom v předchozím článku :

1url.cz/SKwFf - článek

1url.cz/FKwFg - fotogalerie

Na úvod několik googl sestav :

1url.cz/gzNs9

1url.cz/dzNs6

Popř. k nahlédnutí i katalog LP (ovšem i s mnoha jeho chybnými určeními) :

1url.cz/szHDi

Za zmínku stojí i poznatky Rossy DW 

1url.cz/LzoR3 - zátěžová olůvka/bleigewichte 

1url.cz/vzHpq - snad je lépe ukázat/bleigewichte

1url.cz/Azk0P - stále stejné vzorce chování 

Za zmínku stojí i web - Charlie 1101 :

vetrnemlynky.cz 

Šatní závaží -  typ WH 3 s 2 otvory (dodatečná úprava) 

1url.cz/Wzs5n

Šatní závaží můžeme rozlišit do několika hlavních typů :

1. Hrazdičková - buď kulatá, či čtvercová 

2. S otvory - podobné knoflíkům (ale jiné rozteče).  

3. Typ Golf - s očky po obvodu (řetízkový symbol) 

4. Se zářezy - pro přišití (řetízkový typ, HAG) 

5. Kruhová - s otvorem (typ E3N, popř. E3 1/2N)

6. Očka - na spodní straně (opět pro přišití) 

7. Druhotné upravená - trojúhelníková (řetízkový symbol), RITA a další typy.....

 U šatních závaží, pokud pozorujeme jejich zastoupení v německo-jazyčné oblasti - tedy Německo, R - U Předlitavsko a dále Polsko i Rusko, tak v těchto regionech má vcelku mizivý výskyt - cca 2%. Naopak ve Francii, Itálii a v USA, tak tam jejich použití převládá na úkor klasických textilních závaží. Např. v nálezech na LP je poměr mezi textilními a šatní závažími cca 930 ks ku 20 ks  (vč. sbírky - Kvasak - 1url.cz/WzH2Z). 

Na fotech např. šatní závaží z Francie 1url.cz/1zNsX

Z USA pak soubor patentů na šatní závaží fy Brooks (1856)

1url.cz/izHhY, 1url.cz/kzHEY, 1url.cz/ZzNAO

Artefakt z důstojnické uniformy (1856) 

1url.cz/lzNs7

Z Anglie pak patent (1895), se zobrazením, jak se používají u dámských šatů  pro sport :

1url.cz/lzNTz

O roztečích (a tedy rozpoznávacím znaku mezi textilními a šatními závažími) pak na výše uvedeném odkazu 

1url.cz/dzEPN

Šatní závaží mají rozteč cca 1/2 průměru, Pb knoflíky ji mají menší - cca 1/4 průměru. U originálních šatních závaží s mezikružím je rovna 1/4 průměru ale určení je dáno jejich speciálním tvarem.... 

O šatních závažích pojednává kniha : G. Bailey - Buttons and fasteners 500 BC - 1840,

1url.cz/SzNRd

s foty (poprvé zveřejnil Azaz163) 

1url.cz/nZNaj

Zde si povšimněte chybného určení Pb knoflíků - malá rozteč (1/3 průměru). 

Chybně určení je též u nálezu LP

1url.cz/KzHqr

Šatní závaží s hrazdičkou, průměr 30mm je určeno jako textilní závaží - známý problém se změnou pojmů.... 

Další chybné určení na LP - záměna šatního závaží se záclonovým... 

1url.cz/pKoG8

A ještě jednou : chybně určeno jako textilní závaží - dodatečnou úpravou (otvory po obvodu) se mění jeho charakter na závaží šatní (což správně rozpoznal jediný - nadlacan) 

1url.cz/AzBKm

Za zmínku jistě stojí i následující dva příklady - 

1url.cz/Rz2bL

Soubor pěti mediavel knoflíků, kde jeden z nich je dodatečně upraven pomocí otvorů (zřejmě se očko na spodku ulomilo). Rozteč je někde na hranici rozpoznávacích znaků a tak nelze s jistotou určit, zda posloužil jako knoflík, či šatní závaží.... 

1url.cz/azwZS

Z webu - loodjes.nl - soubor mediavel tokenů 17. - 18.stol, kde jsou označeny chybně zařazené kusy. Jeden artefakt je typickým závažím kruhového typu s bodovým terčem (tedy textilní závaží), druhý artefakt je klasický token s dodatečnou úpravou (dva otvory) - tedy opět byl použit buď jako knoflík nebo šatní závaží (rozteč otvorů je ze snímků neurčitelná). To však není podstatné, zřejmé je však, že se tyto dva artefakty dostaly do souboru tokenů ze sbírky jiného hledače - tedy souboru textilních, resp. šatních závaží....... 

Pro úplnost ještě některé odkazy a obrázky šatních závaží - 

Nálezy starších artefaktů - 

1url.cz/Dzolc - odkrywca.pl

1url.cz/5z7jy - LP, šatní závaží č. 3

a moderní šatní závaží - 

1url.cz/HzNaC, 1url.cz/kzNaX

Zde něco o umísťování šatních závaží na střihu 

1url.cz/ZzNx8

A něco o cenách na aukcích - ovšem, málo co z těchto nabídek se skutečně realizuje.... 

1url.cz/VzHH6

A ještě pro některé méně informované členy LP :

1url.cz/OKoGF

Jde samozřejmě o pouhý knoflík - podlouhlého tvaru... 

1url.cz/AKoGa

Šatní závaží s otvorem - průměr 23mm, perlení, averz 4 hroty.... 

1url.cz/PKoGk

Mediavel knoflík, průměr 18mm, úchyt ze zespodu.... 

1url.cz/qKoGC

Textilní závaží s dodatečnou úpravou na šatní závaží...... 

Článek pouze všeobecně uvozuje problematiku šatních závaží - jednotlivým typům budou věnovány další příspěvky (až bude čas......). 

PS :

1. Přidáno foto artefaktu, který jsem donedávna považoval také za nějaký typ šatního závaží. Podle posledních informací by měla být olověná krytka rakouské pušky Lorenz, typ 1854.

Artefakt má průměr 21 - 22mm - je mírně šišatý, tloušťka 3mm (bez hrotů), hmotnost 15g. V averzu má vyrytý kříž v kruhu, v reverzu jsou pak ty 4 hroty. U nálezů kolegy jsou v averzu 2 dolíčky.

 

2. Zajímavý odkaz od kolegy Roosy DW :

Z polemiky na Lovec pokladů se opět vynořují další bludná určení :

a/ nám známá textilní závaží jsou pouze polotovary na výrobu přeslenů.

V žádném případě by ovšem nebylo žádoucí snižovat hmotnost těchto údajných přeslenů zhotovením otvorů. Obvodová rychlost přeslenů by se pouze neúčelně snižovala.

b/ kolečka hraček - lokomotiv. Toto určení si pro svou hloupost ani nezaslouží komentáře.

 

Jediným správným řešením je právě úvaha Roosyho - vyjádřená v koláži.

1. S poutkem - byzantské amulety (nemají středový otvor.

2. Novodobější galanterní zátěže - visí na  niti.

3. Šatní závaží ze starších období (před 2.pol. 19.stol.) - zde jde o mojí úvahu. Příznačným jevem je starobylé perlení po obvodu.

Pro informaci odkazy na bludná určení na LP -https://www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/pomoc-s-urcenim-197922/

https://www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/olovene-ufo-117550/
https://www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/divnost-k-diskuzi-295344/
https://www.lovecpokladu.cz/artefakty/nalez/amulet-255697/

A odkaz na Detektor web :
https://detektorweb.info/index.4me?s=show&lang=1&i=71897&mm=2&xb=2&vd=1

Dalsi odkazy na nálezy z britského muzea :

1url.cz/PrNvA

Circular lead fabric weight with a pale grey patina. There is a 7.58mm circular recess on one side, within which are two circular holes that pierce thorugh the disc. Despite looking like a button, these weights were and are used to weigh down the hems of curtains, and perhaps also skirts. Examples can be seen on page 83 of Bailey's (2004) Buttons and Fasteners. They seem to come into use perhaps in the eighteenth century, and are still available to buy today. This particular weight is unusual in that it has been decorated with grooves radiating out from the centre.

Překlad :

Kruhové olověné závaží s bledě šedou patinou. Na jedné straně je kruhové vybrání o průměru 7,58 mm, uvnitř kterého jsou dva kruhové otvory, které procházejí diskem. Přestože vypadaly jako knoflík, tato závaží byla a jsou používána k zatěžování lemů záclon a možná i sukní. Příklady lze vidět na straně 83 v Bailey's (2004) Buttons and Fasteners. Zdá se, že se začaly používat snad v osmnáctém století a dodnes je lze koupit. Tato zvláštní závaží je neobvyklá v tom, že byla zdobena drážkami vycházejícími ze středu.

1url.cz/srNvx - zobrazení šatního závaží 

 

Další ze zajímavostí - hromadný nález 8 ks tzv. ,,Pb mincí"......

Galanterní zátěže vycházející z předlohy podle stříbrné francouzské mince 1ecu (Ludvík XIV. 1730).

Nález pochází z Liberecka a má patrně vztah ke slezským válkám z tohoto regionu. Dokládá nám  jedinečnost situace, kdy jsou závaží zhotovena jako kopie mince a nikoliv s nějakým motivem, vztahujícím se ke konkrétní přadlácké firmě (jak tomu bylo u nám známých závaží z 19.stol.

Odkaz na celý článek na fb skupině -

 

https://www.facebook.com/groups/1201294593618570/permalink/1747271169020907/

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Šatní závaží - dress weight