Jdi na obsah Jdi na menu
 


hladké typy (s monogramem)

Abych i ostatním kolegům usnadnil určování jednotlivých druhů textilních závaží, provedl jsem podle určité shody ve znacích a podle charakteristických rysů jakousi kategorizaci a roztřídění do skupin a podskupin (typy a podtypy). Doufám, že to leckomu pomůže lépe se orientovat v tom prozatím nijak neuspořádaném množství nálezů.

Zároveň žádám povrchní pozorovatele, aby dále nečetli - článek je dost obsáhlý, s mnoha fakty a je třeba jej řádně prostudovat.... 

Jak je výše uvedeno, rozlišuji tři základní typy textilních závaží :

hladké, kruhové a řetízkové.     

V tomto příspěvku tedy o prvním z nich. 

Hladké typy (s monogramem) - hladké proto, že nemají kruhové, či řetízkové symboly.

Tyto hladké typy dále dělím na  jednotlivé podtypy :

a/MSS

b/JO

c/RO

d/WH

e/HB

f/H

 

ad a/  MSS

Obrázky ve fotogalerii : hladké typy - podtyp MSS

Všechny podtypy MSS mají negativní profil reliéfu (do hloubky), znaky jsou s největší pravděpodobností vyraženy do předem zhotoveného odlitku. 

Obr. č. 1 -  MSS s oválem - LP (Mesr) - tyto podtypy mívají pouze ovál, bez vyznačené velikosti - půjde zřejmě o nejstarší vývojový typ. Je nalézán s průměrem 28mm, tloušťce zpravidla 2mm a váze při této tloušťce 14g. Další velikostí bývá průměr 30mm, tloušťky 2mm a s váhou cca16g.

Obr. č. 2 - MSS 1 - LP (Vari) - podtyp s vyznačenou velikostí (průměry jsou v vzestupné řadě), zde u č. 1 je průměr 20mm, tloušťka 2mm, váha 7g a opět s negativním reliéfem. 

Obr. č. 3 - MSS 2 - LP (Kalach) - průměr 28mm, tloušťka 2mm, váha 14g. 

Obr. č. 4 a 5 - MSS 3 - LP (Brenn) - průměr 30mm, tloušťka 2mm, váha 16g a stále s negativním reliéfem. Na obr. č. 5 je ona pověstná kapsička, tzv. corpus delicti - zmíněná již zde v článku : sudová plomba, textilní závaží, Pb cejch a plaketa Kellerei. 

Obr. č. 6 - MSS 3 - LP (talec) - textilní závaží uzpůsobené k jinému účelu -  viz článek v klubu LP (Radarek) - textilní závaží 13, 14 a 15 (druhotné použití). 

Některá zobrazení též viz :

vetrnemlynky.cz - charlie1101

DW Rossy - 1url.cz/gzoRR

LP Radarek - klub, textilní závaží - 3 1url.cz/rzoFE

 

ad b/  JO

Obrázky ve fotogalerii : hladké typy - podtypy JO

Všechny podtypy JO mají pozitivní profil reliéfu. 

Obr. č. 1 - JO 2 ¿ - LP (Vari) - znakem - ¿ - z klávesnice mobilu nahrazuji písmeno - Ró - z klasické starověké řečtiny a zřejmě má význam jako naše písmeno - r - poloměr, tedy polovina čísla. Ve spojení s číslicí 2 pak skutečně udává rozměr toho závaží - průměr 25mm. Tloušťka bývá opět zpravidla 2mm a váha u tohoto průměru pak činí cca 11g. Povšimněme si umístění písmen a číslic v ploše závaží. Písmena J a O jsou umístěna ve středu pole a je mezi nimi tečka. Číslice 2 směřuje na 12.hod. a znak ¿  pak na 6.hod. Z obrázku jsou patrné i dvě tečky nad O (stejně jako u dalšího podtypu JO 3 1/2) a můžou znamenat přehlasované O. Někomu by se mohl zdát popis zbytečně přesný a obsáhlý, ale poslouží nám k dokonalému určení, pokud jsou znaky nejasné/setřelé nebo když máme pouze torzo artefaktu. Mnohdy se nálezci např. podivují, proč nemá č. 2 průměr 20, ale 25mm (jde o rozměrovou řadu). 

Obr. č. 2 - JO 3 - LP (novej) - průměr 30mm, tloušťka opět zpravidla 2mm, váha cca 16g.

Obr. č. 3 - JO 3 1/2 - LP (nikamov) - průměr 35mm (povšimněme si, jak závaží sledují rozměrovou řadu 25, 30 a 35mm), tloušťka 2mm, váha cca 22g, písmena jsou přibližně ve středu pole, číslice směrem k 12. hod. Písmeno O je, zdá se, přehlasované. Význam znaků JO je prozatím nejasný. Je možné, že nepatří do skupiny závaží fy M.Salcher, ale je pozoruhodná shoda s dalšími typy v rozměrově řadě.

ad c/  RO

Obrázky ve fotogalerii : hladké typy - podtypy RO

Také u těchto podtypů mají znaky pozitivní profil reliéfu a zároveň číslice směřují na 6.hod. (u podtypů JO směřují na 12.hod.), shoduje se i rozměrová řada, umístění písmen a číslic má v podstatě stejný princip a oba podtypy JO a RO mají vysokou míru podobnosti/příbuznosti. Částečný rozdíl ve tvaru a typu písmen/číslic je dán tím, že v dlouhé historii používání těchto závaží působilo jistě více výrobců, kteří však dodržovali zadání (co do všeobecného tvaru) producenta těchto závaží - majitele textilní a přadlácké firmy. Proto občasná námitka odpůrců těchto závaží, že se liší např. průměr o 1mm, není na místě a je zavádějící - jde o produkci výrobků 19.stol., určenou do ,,hadrů" a jistě se neřídíla současnou přesností výroby v jednotkách soustavy SI - nešlo o součástky pro jaderný průmysl nebo rakety Helfire. 

Obr. č. 1 - RO 3 - LP (Garett) - průměr 30mm a jak jsem již psal, číslice směřuje na 6.hod, písmena jsou uprostřed pole, zhruba v úrovni poloměru. 

Obr. č. 2 - RO 3 - LP (Andretti) - průměr 30mm, tloušťka 2mm, váha cca 16g. Zde písmena R a O směřují poněkud rozdílněji - na 11. a 2.hod.

Obr. č. 3 - RO 3 1/2 - LP (Zudrman) - průměr 35mm, váha 19g, tloušťka 1,8mm, písmena směřují na 11./2. hod. a povšimněte si jejich rozdílného tvaru a velikosti oproti předcházejícím podtypům. 

Obr. č. 4 - RO 3 1/2 - LP (knox) - písmena opět směrem k 11./2. hod.  a jsou opět slabší a větší. 

Obr. č. 5 - RO 4 - LP (B. B.) - průměr zřejmě 45mm (nedostatečná prezentace u nálezu), písmena k 11./2.hod.

U tohoto podtypu RO se též vyskytuje velikost č. 2.

Za pozornost jistě stojí i vcelku kuriózní určení, které se u tohoto podtypu objevilo. Autor komentáře celkem jasnozřivě určuje znak RO jako zkratku pro druh vína (poukaz na příbuznost k tzv. sudovým plombám) - rebsorten, rotwein a číslici 3 1/2  přiřazuje k objemu galon. Ovšem zkratka pro rebsorten by pak měla být - RS, či u rotwein - RW. A objem galon (v Čechách objemová míra naprosto nepoužívaná), se vyskytuje jako U.S.wet galon (objem 3, 79 l) nebo angl. imperial galon (objem 4, 55 l). 

 ad d/  W. H. 

Obrázky ve fotogalerii : hladké typy - podtypy W. H. 

Všechny podtypy W. H. mají vždy po obvodu vyznačené perlení. Závaží opět sledují rozměrovou řadu 30, 35, 40mm jako u podtypů JO, RO, MSS a je tedy opět patrná jistá příbuznost podtypů. 

Obr. č. 1 - W. H. 3 - LP (Ahoj) - průměr 30mm, tloušťka 4mm (!!!!!!), váha 32g, mezi písmeny jsou tečky, perlení. Zajímavý je komentář s určením : rekomando plomba (???????). 

Obr. č. 2 - W. H. 3 - LP (tadeas) - průměr 30mm, tloušťka oproti předchozímu závaží je pouze 1,5mm, váha pak samozřejmě téměř třetinová. To nám ukazuje variabilitu v rámci jednoho podtypu. Krejčí mohl použít lehčí, či těžší závaží (podle tloušťky látky), při zachování daného průměru (velikosti kapsičky, do které bylo závaží vloženo). Závaží  je značně poničené (perlení je přesto vidět ), ale protože podle popisu víme, kde hledat příslušné znaky, tak je jeho určení snadné - je patrná číslice v horní části a zbytek písmene H ve spodní části vpravo. 

Obr. č. 3 - W. H. 3 1/2 - LP (SilverXp) - průměr 35mm, tloušťka 1,8mm, váha 20g, perlení. V komentáři je poněkud nešťastně zaměněn údaj 3 1/2 s váhou 3,5 deka (což se rovná 35 g) - závaží však ve skutečnosti váží 20g a tak toto učení padá. Všechna textilní závaží jsou řazena podle průměrů (rozměrová řada) a nikoliv podle gramáže. 

Obr. č. 4 - W. H. 4 - sberatel.com - průměr 40mm, tloušťka 2mm, váha 26g, perlení. 

Obr. č. 5 - screening schlender-antik.com - produkty fy Wilhelm Hobach Wien (voj. dodavatel ww1 a ww2) - prýmky, knoflíky - sortiment pro přadlácké firmy a krejčí (a samozřejmě i obchodníky/kupce). 

Obr. č. 6 - screening warcross.cz - W. H. (s tečkami) - logo W. Hobach Wien. 

Obr. č. 7 - Ledere&Lion - LP (janek) - Brucke (Můstek) Prag, Pb, průměr 35mm, tloušťka 2mm, datace cca 1890-1900, perlení. Všechny znaky a materiál ve shodě s produkty fy W. Hobach Wien = stejný výrobek jako ostatní textilní závaží. V komentáři určení jako reklamní žeton (ty však bývají vždy z jiného materiálu - zpravidla mosaz. Povšimněte si v Adressáři královského hlavního města Prahy, že fy Heinrich/Heřman Lederer prodává prýmky (shodné produkty od fy W. Hobach Wien). Půjde tedy nikoliv o reklamní žeton, ale o textilní závaží s reklamním symbolem a jakkoliv to převracet je pouze chůzí po oslím můstku. Konečně Ledererům (Wokurka, Veil) a reklamním závažím bude věnován některý další příspěvek. Další kuriozitou je pak určení jako řetězový most Budapešť - i o tom bude další z příspěvků. 

Obr. č. 8 - Lederer&Lion - LP (nadlacan) - Pb, průměr 30mm, perlení - Celetná ul. Prag - obchod se střižním zbožím. Opět textilní závaží s reklamou a nikoliv reklamní žeton. V komentáři zmiňovaný nedostatek mosazi a jeho náhrada olovem ve válečných letech neobstojí a je pouhou obstrukcí v okamžiku, kdy určovateli nesouhlasí fakta (Pb versus mosaz) a jde pouze o jakési ,,vrtění psem". Ovšem ww1 probíhala až o dvě desetiletí později a rekvizicím neuniklo mimo mosazi ani Pb. 

Obr. č. 9 a 10 - screening aukcia.hr - textilní závaží s reklamou - jelen se špendlíkem v paroží s č. 3 1/2 - průměr 35mm, negativni profil reliéfu - reklama fy PRYM - kovová galanterie (společník s fy. J.P. Coats a tedy i fy M. Salcher). Tedy opět reklama výrobců galanterie, resp. textilu. Také fy PRYM bude určen další z příspěvků. 

ad e/, f/ - H, H.B

Obr. č. 1 - H - LP (Honzac) - s třemi tečkami po obou stranách písmena H, průměr 25mm, perlení stejně jako u podtypu W.H., určováno jako žeton. 

Obr. č. 2 - H - LP (Zbynek1933) - torzo, průměr snad 29mm, Pb, perlení - totožný s předcházejícím podtypem. 

Obr. č. 3 -.H& - LP (dolphonjane) - za písmenem znak podobný snad nejvíce řeckému  - fí -, s tečkou před H, průměr 30mm, Pb, perlení - avšak jiného druhu, než u předchozích podtypů, určováno jako sudovka/žeton. Je možné, že jde i o středověký token. 

Obr. č. 4 - H.B 3 - LP (pupinn) - průměr 30mm, Pb, negativ - raženo dodatečně a bez dalších údajů. 

Obr. č. 5 - znak + LP (pupinn) - průměr 30mm, Pb, bez dalších údajů. Je možné, že jde o shodný podtyp jako předchozí artefakt - pismena HB jsou u něj na sebe přímo natlačena, takže jejich spoj vytváří dojem křížku a u tohoto artefaktu pak nemusí být zbytek písmen zcela doražen, popř. může jít o tzv. samovýrobu. 

Uvedené druhy ukazují, ze šlo mnohdy o více výrobců těchto závaží, stále je však spojuje jistá tvarová podobnost.  

Pokud vezmeme celou skupinu hladkých závaží, tak její podíl na všech nálezech činní cca 15 %, u řetízkových typů to je 20 % a u nejpočetnějšího druhu - kruhových závaží pak 65 %. 

Závěr :

Z popisu všech podtypů z této skupiny hladkých závaží plyne pozoruhodná shoda, jak tvarová, rozměrová, tak i  značení velikostí. Drobné odchylky jsou způsobeny tím, že výrobců bylo jistě více, ale vždy dodržovali jednotnou linii, danou objednatelem těchto závaží. Je zřejmá jasná souvislost mezi konkrétním výrobcem závaží a jeho odběrateli - továrnami s přízí a obchodníky s těmito produkty, to vše i s použitím reklamních prvků. Pokud některá přadlácká továrna (např. Massag) sama závaží nevyráběla, nelze z toho jakkoliv predikovat neexistenci tohoto artefaktu. I sdělení, že textilní závaží jsou až následným (druhotným) využitím stávajících sudových plomb je pak pouze bádáním pionýrů slepých uliček. 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zdroje a odkazy k článku

Radarek, 9. 8. 2020 0:57

1url.cz/4zsSB - deacademia.com, logo M.Salcher
1url.cz/rzoFE - LP klub (Radarek) - tex. závaží - 3 hladké typy
1url.cz/izBcY - LP klub (Radarek) - tex. závaží - 13 druhotné použití 1
1url.cz/yzBcn - LP klub (Radarek) - tex. závaží - 14 druhotné použití 2
1url.cz/4zBcn - LP klub (Radarek) - tex. závaží - 15 druhotné použití 3
1url.cz/Wzs5n - vetrnemlynky.cz - sudové plomby
1url.cz/gzoRR - DW (Rossy) - příspěvky
1url.cz/gzscl - czdefenze.cz - Helfire
1url.cz/Vzsck - naegele baden.de, rebsorten, rotwein
1url.cz/izscs - LP (zofinak) - komentáře rebsorten, galony
1url.cz/yzsoB - warcross.cz - značky voj. výrobců
1url.cz7Qzo3y - digiknihovna.cz - Adressář kr. h. m. Prahy
1url.cz/tzqKS - de.wikipedia.org, firma Prym