Jdi na obsah Jdi na menu
 


hladké typy (s monogramem/ornamentem)

Abych i ostatním kolegům usnadnil určování jednotlivých druhů textilních závaží, provedl jsem podle určité shody ve znacích a podle charakteristických rysů jakousi kategorizaci a roztřídění do skupin a podskupin (typy a podtypy). Doufám, že to mnohým kolegům pomůže lépe se orientovat v tom prozatím nijak neuspořádaném množství nálezů.

Zároveň žádám povrchní pozorovatele, aby dále nečetli - článek je dost obsáhlý, s mnoha fakty a je třeba je řádně prostudovat.... 

Jak je výše uvedeno, rozlišuji tři základní typy textilních závaží :

hladké, kruhové a řetízkové.     

Všechna textilní závaží jsou vždy zásadně jednostranná a z Pb.

V tomto příspěvku tedy o prvním z nich. 

Hladké typy (s monogramem) - hladké proto, že nemají kruhové, či řetízkové symboly.

Tyto hladké typy dále dělím na  jednotlivé podtypy :

a/MSS

b/JO

c/RO

d/WH

e/HB

f/H a HJ

g/s číslicemi

h/s ornamentem

 

 

 

ad a/  MSS

Obrázky ve fotogalerii : hladké typy - podtyp MSS

Všechny podtypy MSS mají negativní profil reliéfu (do hloubky), znaky jsou s největší pravděpodobností vyraženy do předem zhotoveného odlitku. Že jde o odlitek, tak o tom svědčí nečistoty na reverzní straně, jež plavaly v tavenině před ztuhnutím. Vyskytují se v rozměrové řadě 1, 2, 3 a 4, s průměry 25, 27, 30 a 40mm s hmotnosti od 11 do 36g.

Průměry a hmotnosti se mohou v jednotlivých skupinách částečně lišit (v řádu jednotek mm a gramů). Jde totiž pouze o zátěž do ,,hadrů" a nikoliv o součástky do raketoplánu Atlantis. Pro krejčí a švadlenky naprosto postačovalo toto roztřídění a není třeba z toho vytvářet nějaké dogma.....

Obr. č. 1 -  MSS s oválem - tyto podtypy mívají pouze ovál, bez vyznačené velikosti - půjde zřejmě o nejstarší vývojový typ. Je nalézán s průměrem 28 - 30mm, tloušťce zpravidla 2mm a hmotnosti při této tloušťce 14 - 18g. 

Obr. č. 2 - MSS 1 - podtyp s vyznačenou velikostí (průměry jsou v vzestupné řadě), zde u č. 1 je průměr 25mm, tloušťka 2mm, hmotnost 11g a opět s negativním reliéfem. 

Obr. č. 3 - MSS 2 - průměr cca 27mm, tloušťka 2mm, hmotnost 18g. 

Obr. č. 4 - MSS 3 - průměr 30mm, tloušťka 2mm, váha 18g a stále s negativním reliéfem. Na obr. č. 5 je ona pověstná kapsička, tzv. corpus delicti - zmíněná již zde v článku : sudová plomba, textilní závaží, Pb cejch a plaketa Kellerei.                 

Obr.č.5 - MSS č.4, průměr 40mm, tloušťka cca 2mm, hmotnost 36g.

Obr. č. 6 - MSS 3 - textilní závaží uzpůsobené k jinému účelu -  viz článek v klubu Lovec pokladů (Radarek) - textilní závaží 13, 14 a 15 (druhotné použití). 

Některá zobrazení též viz :

vetrnemlynky.cz - charlie1101

DW Rossy - 1url.cz/gzoRR

LP Radarek - klub, textilní závaží - 3 1url.cz/rzoFE

 

ad b/ JO

Význam tohoto znaku je prozatím neznámý, může jít buď o značku výrobce těchto závaží, popř. jde o odkaz na textilní firmu, která tato závaží následně produkuje, a to buď sama nebo prostřednictvím ostatních drobných prodejců jejího zboží.

Vyskytují se v rozměrové řadě - č.2, č.3, č.3 1/2 a č.4. Průměry jsou - 25, 30, 35 a 40mm, tloušťka 2mm a tomu odpovídající hmotnost - 12, 18, 30 a 45g. Podobně jako u předcházejícího typu MSS Wien jsou možné drobné odchylky v rozměrech a tím i v hmotnosti - jde pouze o závaží tzv. ,,do hadrů" a jistě se v 19.stol. neřídila jejich výroba soustavou tolerancí strojní výroby ISO.
Číslice rozměrové řady bývá zpravidla umístěna nad monogramem ale jsou i vzácnější případy, kdy je umístěna dole. Vyjímečně se vyskytuje i varianta s přehlasovaný Ö a tečkou mezi písmeny J a Ö.
Závaží mají vždy pozitivní profil reliéfu a samozřejmě použitým kovem je Pb. Byla odlévána (nikoliv ražena), o čemž svědčí v reverzu stopy po nečistotách, jež plavaly v tuhnoucí tavenině při výrobě. Averz má pak po kontaktu s odlévací formou zřetelně hladší povrch.

Obr. 1 - č. 2, průměr 25mm, tloušťka cca 2mm, hmotnost 12g. Číslice je umístěna pod monogramem a je poněkud nezřetelná. Je to způsobeno částečně otěrem a i tím, že použitý kov obsahuje různé přimíseniny (Fe, Cu Zn)a stopové prvky, jež způsobují mezikrystalovou korozi. Čistota/ryzost používaného Pb je 90% - 10,03g/cm3, ostatní textilní závaží mají ryzost 98%,  měrná hmotnost čistého olova je pak 11,34g/cm3.
Obr. 2 - č.2, jde o vzácnější podtyp s již zmíněným přehlasovaným Ö a zároveň s číslicí nad i pod monogramem. 
Obr. 3a - zajímavost : spodní číslice má jinou konturu a je zároveň zrcadlově obrácená, jde tedy v podstatě o chyboražbu, resp. chybu v odlévacím kadlubu.                                                               Obr. 3b - stejný typ, ovšem spodní číslice 2 má správný tvar.

Obr. 4 - č.3, průměr 30mm, tloušťka 2mm, hmotnost 18g
Obr. 5 - č. 3 1/2, průměr 35mm, tloušťka 2mm, hmotnost 30g. Zvláštností je občas se vyskytující nálitek, který bývá někdy chybně označován jako očko/poutko pro zavěšení. Je znám i u typu RO a také u typu řetízkového. 
Obr. 6 - č.4, znaky jsou dosti nezřetelné, setřelé. Průměr 42mm, tloušťka 2mm, hmotnost 45g. 
Obr. 7 - pro větší názornost o rozměrech je zobrazena velikost č.2 a č.4.
Obr. 8 - konvolut typů JO

atd c) RO

Podobně jako u předchozího typu je význam značky bohužel prozatím neznámý. Číslice bývá umístěna zpravidla pod monogramem, vzácněji pak nahoře. (jeden z typů RO 2 a podtyp RO 3 1/2 STARK).

Tloušťka bývá menší než u typů JO a proto bývá i nižší hmotnost.

Obr. 9 - č.2, průměr 25mm, tloušťka cca 2mm, hmotnost 12g. Číslice je umístěna nad monogramem.
Obr. 10 - č.3, průměr 30mm, tloušťka cca 1,8mm, hmotnost 14g. Také zde je patrný občas se vyskytující nálitek, stejně jako u typu JO.
Obr. 11 - detail nálitku
Obr. 12 - č.3 s tzv. chyboražbou (chyba v kadlubu), trojka je zrcadlově obrácená.
Obr. 13 - č. 3 1/2, průměr 35mm, tloušťka 1,8mm, hmotnost 17g. Zvláštností u této velikosti jsou větší písmena monogramu a zároveň jejich slabší kontura.

Obr. 14 - č.4, průměr 42mm, tloušťka 1,8mm, hmotnost 28g.

Obr. 15 - pro větší názornost je zobrazena velikost č.4 (typ RO) a č.2 (typJO).
Obr. 16 - konvolut typů RO s vyznačením nálitku (zeleně) a chyboražby (červeně).
Obr.17 - nečištěné duplicity a poškozené typy. Bohužel se často stává, že pro prezentaci je vhodných třeba i jen 10% artefaktů z nálezů a někdy i méně......

Obr. 18 - jen jako malá zajímavost. Na webových stránkách Lovec pokladů dochází velmi často k chybné interpretaci zjištěných skutečností a faktů, neřkuli k samotnému popírání existence textilních závaží. Zde malý příklad těchto zavádějících a zcela nepochopitelných určení.

Jeden z diskutujících vysvětluje znaky RO jako zkratku druhů vína, patrně s chybným poukazem na  jejich příslušnost k tzv. sudovým plombám.
Má jít buď o pojem rebsorten (druhy vína), tam by ovšem zkratka zněla RS a nebo o rottwein (červené víno) a zde by zase zkratka byla RW. A taky velikost č. 3 1/2 označuje naprosto chybně jako galon. Pokud by si dal jen trochu práce na netu a zároveň použil šupleru, pak by hravě zjistil, že s galony to nemá naprosto nic společného ale jde pouze o průměr 35mm.
Imperial galon (G. B.) = 4,55 l
U. S. wet (liguid galon) = 3,79 l
U. S. dry galon = 4,41 l
 
Diskutující nám zde tedy předkládá naprostý blud a holé nesmysly ve snaze jaksi naroubovat tato fakta tak aby to tzv. ,,sedělo" na sudové plomby.
Poněkud mi to připomíná snahu navléci na velblouda kůži z ledního medvěda, v podstatě tedy jakési vrtění psem.......

Dodatečně je přidána i varianta -

RO 3 1/2 STARK , viz nález kolegy - Miky Kučera na fb. 

Zde je číslice umístěna rozdílné nad znaky a samotný význam pojmu STARK je prozatím neznámý....

https://m.facebook.com/groups/1987925454782103/permalink/3496448113929822/

 

ad d/  W. H. 

Obrázky ve fotogalerii : hladké typy - podtypy W. H. 

Všechny podtypy W. H. mají vždy po obvodu vyznačené perlení. Závaží opět sledují rozměrovou řadu 30, 35, 40mm jako u podtypů JO, RO, MSS a je tedy opět patrná jistá příbuznost podtypů. 

Obr. č. 1 - W. H. 3 - průměr 30mm, tloušťka 4mm (!!!!!!), váha 32g, mezi písmeny jsou tečky, perlení. Zajímavý je komentář s určením : rekomando plomba (???????). 

Obr. č. 2 - W. H. 3 - průměr 30mm, tloušťka oproti předchozímu závaží je pouze 1,5mm, váha pak samozřejmě téměř třetinová. To nám ukazuje variabilitu v rámci jednoho podtypu. Krejčí mohl použít lehčí, či těžší závaží (podle tloušťky látky), při zachování daného průměru (velikosti kapsičky, do které bylo závaží vloženo). Závaží  je značně poničené (perlení je přesto vidět ), ale protože podle popisu víme, kde hledat příslušné znaky, tak je jeho určení snadné - je patrná číslice v horní části a zbytek písmene H ve spodní části vpravo. 

Obr. č. 3 - W. H. 3 1/2 - průměr 35mm, tloušťka 1,8mm, váha 20g, perlení. V komentáři je poněkud nešťastně zaměněn údaj 3 1/2 s váhou 3,5 deka (což se rovná 35 g) - závaží však ve skutečnosti váží 20g a tak toto učení padá. Všechna textilní závaží jsou řazena podle průměrů (rozměrová řada) a nikoliv podle gramáže. 

Obr. č. 4 - W. H. 4 - sberatel.com - průměr 40mm, tloušťka 2mm, váha 26g, perlení. 

Obr. č. 5 - screening schlender-antik.com - produkty fy Wilhelm Hobach Wien (voj. dodavatel ww1 a ww2) - prýmky, knoflíky - sortiment pro přadlácké firmy a krejčí (a samozřejmě i obchodníky/kupce). 

Obr. č. 6 - screening warcross.cz - W. H. (s tečkami) - logo W. Hobach Wien. 

ad e/, f/ - H, H.B

Obr. č. 1 - H - s třemi tečkami po obou stranách písmena H, průměr 25mm, perlení stejně jako u podtypu W.H., určováno jako žeton. 

Obr. č. 2 - H - torzo, průměr snad 29mm, Pb, perlení - totožný s předcházejícím podtypem. 

Obr. č. 3 -.H J. - se zdůrazněnou tečkou za písmenem J (to je však z neznámých důvodů zrcadlově otočené) a dříve jsem jej považoval za jakési písmeno rò. Další tečka je před levou protaženou nožkou písmene H, průměr 30mm, 17g, Pb, perlení - avšak jiného druhu (je řidší), než u předchozích podtypů, určováno chybně jako sudovka/žeton. Že by mohlo jít o mediavel token je nepravděpodobné (rozměrová řada je stejná jako u ostatních textilních závaží). Závaží tak zmiňují i v článku - chyboražby....

 

Obr. č. 4 - H.B 3 - průměr 30mm, Pb, negativ - raženo dodatečně a bez dalších údajů. 

Obr. č. 5 - znak + , průměr 30mm, Pb, bez dalších údajů. Je možné, že jde o shodný podtyp jako předchozí artefakt - písmena HB jsou u něj na sebe přímo natlačena, takže jejich spoj vytváří dojem křížku a u tohoto artefaktu pak nemusí být zbytek písmen zcela doražen, popř. může jít o tzv. samovýrobu.

se/g - s číslicemi

Obr. č. 1 - průměr 25mm, tloušťka 2mm, hmotnost 12g, číslice 2 v negativů, je umístěná na 6 hod.

Obr. č. 2 - stejné rozměry a hmotnost, negativ, číslice 2 je umístěna uprostřed.

Obr. č. 3 - průměr 25mm, tloušťka 2,5mm, hmotnost 14g, číslice 2 je umístěna uprostřed, pozitivní profil.

h/ - s ornamentem

Obr. č. 1 - nález na Lovec pokladů z r. 2016, průměr 32mm, bližší údaje nepřidány.

1url.cz/Qzdg2 

Obr. č. 2 - nález opět LP z r. 2022, průměr zřejmě 32mm.

Obr. č. 3 - nálezova situace - Daniel Pokorný, výměnou přidáno do sbírky.

Obr. č. 4 - detail po očištění, průměr 33mm, tloušťka 2,6mm, hmotnost 27g. Averzní strana - ,,bublinkovatý" ornament, jednostranné. Reverzní strana opět se stopami po nečistotách, jež plavaly v tavenině při tuhnutí. Vypočtená měrná hmotnost (z průměru a tloušťky) - 11,4g/cm³. Měrná hmotnost při hydrostatické zkoušce (Archimédův zákon) - 11, 2g/cm³. Nepřesnost je dána nepravidelným tvarem závaží (poškození).

Velmi vzácný typ, jsou známá pouze tři zobrazení a závaží zřejmě mají jen jednu velikost (tedy bez rozměrové řady).

 

Uvedené druhy ukazují, ze šlo mnohdy o více výrobců těchto závaží, stále je však spojuje jistá tvarová podobnost.  

Pokud vezmeme celou skupinu hladkých závaží, tak její podíl na všech nálezech činní cca 15 %, u řetízkových typů to je 20 % a u nejpočetnějšího druhu - kruhových závaží pak 65 %. 

Závěr :

Z popisu všech podtypů z této skupiny hladkých závaží plyne pozoruhodná shoda, jak tvarová, rozměrová, tak i  značení velikostí. Drobné odchylky jsou způsobeny tím, že výrobců bylo jistě více, ale vždy dodržovali jednotnou linii, danou objednatelem těchto závaží. Je zřejmá jasná souvislost mezi konkrétním výrobcem závaží a jeho odběrateli - továrnami s přízí a obchodníky s těmito produkty, to vše i s použitím reklamních prvků. Pokud některá přadlácká továrna (např. Massag) sama závaží nevyráběla, nelze z toho jakkoliv predikovat neexistenci tohoto artefaktu. I sdělení, že textilní závaží jsou až následným (druhotným) využitím stávajících sudových plomb je pak pouze bádáním pionýrů slepých uliček. 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky hladké typy - podtyp MSS

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Buy baclofen online

baclofen-hew, 16. 2. 2024 21:26

Special offer for baclofen: baclofen order online only 0.66 per pill - https://nieuws.top010.nl/wp-content/uploads/cms/buy-baclofen-online/, get free AirMail shipping or free courier delivery and discount for all purchased! Two free pills (Viagra or Cialis or Levitra) available with every order.

excellent information 2024

Bryaneveby, 24. 1. 2024 1:53

Thanks for magnificent information. What trips can you recommend in 2024? Astro tourism, eco diving, home swapping, train stations are the new food destinations,sports tourism, coolcationing, gig tripping, private group travel?

wonderful info 2023

Bryaneveby, 28. 12. 2023 4:21

I’m not sure where you’re getting your info, but great topic.

buy amoxil online

amoxil-hew, 25. 12. 2023 10:02

Buy Amoxil No Prescription Online - Cheap Amoxil overnight delivery, Purchase Amoxil Without RX.

Buy avodart online

avodartbuy, 9. 3. 2023 20:24

Special offer: Save up to 129$ (only $0.25 per pill) - https://avodartcheap.tumblr.com buy avodart online and get discount for all purchased! Two Free Pills (Viagra or Cialis or Levitra) available With Every Order. No prescription required, safe & secure payments, fast & free Delivery.

Zdroje a odkazy k článku

Radarek, 9. 8. 2020 0:57

1url.cz/4zsSB - deacademia.com, logo M.Salcher
1url.cz/rzoFE - LP klub (Radarek) - tex. závaží - 3 hladké typy
1url.cz/izBcY - LP klub (Radarek) - tex. závaží - 13 druhotné použití 1
1url.cz/yzBcn - LP klub (Radarek) - tex. závaží - 14 druhotné použití 2
1url.cz/4zBcn - LP klub (Radarek) - tex. závaží - 15 druhotné použití 3
1url.cz/Wzs5n - vetrnemlynky.cz - sudové plomby
1url.cz/gzoRR - DW (Rossy) - příspěvky
1url.cz/gzscl - czdefenze.cz - Helfire
1url.cz/Vzsck - naegele baden.de, rebsorten, rotwein
1url.cz/izscs - LP (zofinak) - komentáře rebsorten, galony
1url.cz/yzsoB - warcross.cz - značky voj. výrobců
1url.cz7Qzo3y - digiknihovna.cz - Adressář kr. h. m. Prahy
1url.cz/tzqKS - de.wikipedia.org, firma Prym