Jdi na obsah Jdi na menu
 


kruhové typy

Mezi další popisované druhy závaží patří typy kruhové a jejich podtypy. 

Hmotnosti bývají podle velikosti 11 - 28g, tloušťky zpravidla 2mm, s pozitivním reliéfem profilu, s 1 - 4 kruhy, které však neudávají průměr, ten je většinově 30mm (pouze u podtypů RITA a HAG je průměr shodný s vyznačenou číslicí). 

Závaží tohoto typu jsou nezřídka označována jako středověké tokeny, polotovary pro odlévání kulí (a jsou pak spojována s místy bojišt válek pruských a francouzských popř. jako hrací kameny francouzské hry grenouille. Mnohdy je zdůrazňováno místo nálezu - zda pole, nebo les. Toto rozlišení však nemá na nález naprosto žádný vliv, jde jednoduše o závaží z oděvů a ta mohla být ztracena kdekoliv - tedy jak při práci na poli, tak při lovu v lese. U kruhových závaží rozeznáváme tyto podtypy :

a/ bez terče 

b/ s bodovým terčem 

c/ s širokým terčem 

d/ RITA

e/  HAG

f/  reklamní

 

ad  a/ bez terče : obr. č. 1 - LP (pacifa) - průměr 30mm, 2 kruhy. 

ad b/ s bodovým terčem : obr. č. 2 - LP (janvon) - průměr 30mm, 4 kruhy. 

ad  c/ s širokým terčem : obr. č. 3 - LP (Mortis) - 13g se 4 kruhy, bližší údaje u těchto tří artefaktů nejsou udány. Tento podtyp nazývám (mimo záznam) jako ,,žába - grenouille", - bývá za něj s oblibou jedním badatelem vydáván. 

ad  d/  RITA 30 : obr. č. 4 - LP (Nebria) - průměr 30mm, 2 kruhy, s druhotným použitím (někdo jej použil jako podložku/vichrovku). Povšimněte si, prosím, písmen m/m  - mnohdy bývají (aukce) popisována jako E/E, což je však naprostý nesmysl. Znaky je nutno na ploše správně odečítat (jakoby v kruhu) a pak je jasné, o jakou jednotku jde. Idetifikace nápisu RITA je zdánlivě jednoduchá - nesporně  se váže k modním oděvům a textilu tehdejší doby (konec 19.stol.). Až do dnešní doby existuje nepřeberné množství módních firem, resp. obchodních značek s tímto názvem, zejména v italskojazyčné oblasti. Samotné jméno ma původ od sv. Rity (Margarity) z Cassia - patronky beznadějných případů a neplodných žen a snad právě proto jím bylo označováno módní zboží. Ovšem ke které konkrétní firmě je přiřadit, tak to je skutečně nesnadné. 

ad e/ HAG : obr.č.5 - sberatel.com, avizováno jako - v šuplíku po babičce - zřejmě myšlen šuplíček šicího stroje. Je předpoklad , že jde o závaží pro fy Harlander a. g  - St. Polten, kde zakladatelem je  M. Salcher z Vídně, posléze ve spolku s fy J. P. Coats - Uxbridge jako Harlander Coats). 

ad f/ reklamní : váhy - obr. č. 6 - LP (Mac) - číslice 3, tedy průměr 30mm s 1 kruhem, zobrazená váha uvozuje, že jde o závaží (ovšem nikoliv cejchované k vážení např. mouky/cukru, ale závaží jako galanterní zátěž = textilní závaží). 

        reklamní : jelen - obr. č.7 - aukcia.hr, číslice 3 1/2, tedy průměr 35mm, povšimněte si nepříliš častého jevu - negativní reliéf profilu. Jelen se špendlíkem v paroží = logo fy PRYM (mimo jiné firma s úzkou vazbou na přadlácké podniky M. Salchera) 

Jako poslední fota č.8 a 9 uvádím jistou kuriozitu - závaží dovybavené obrázkem prasátka a známým piktogramem (zřejmě práce nějakého žertujícího krejčího, který zašil závaží do sukně a čeká, až jej majitelka před praním vypáře..........) 

Pokud se jedná o četnost výskytu tohoto typu, pak jde přibližně o 65 %, jde tedy o dominantní druh závaží. 

Závěr :

Závaží kruhového typu tvoří další vývojový stupeň galanterních zátěží, kdy oproti hladkým typům přibývá další znak - kruhy. Závaží stále sledují rozměrovou řadu, očividné a nepopiratelné je spojení různých výrobců textílií a kovové galanterie (M. Salcher, J. P. Coats, PRYM, W. Hobach), které tak doplňuje fakta k oprávněné domněnce o existenci a určení těchto Pb artefaktů. Přestože se odpůrci textilních závaží neustále domáhají zdrojů - nějakého nabídkového katalogu, popř. fotky (jistě by jim stačila i dagerotypie nebo nejlépe i video), ten katalog prostě není. Jak píše Rossy (DW) : Kde nic není, tam ani čert nebere. Z dnešní doby jsme však zhýčkaní nepřeberným množstvím takových katalogů (Kaufland, Billa), tehdy tomu však bylo trochu jinak. Ovšem takový požadavek je zbraň dvousečná - jistě by tito zapřísáhlí  odpůrci neváhali ani vteřinu a pokud by našli v nějakém katalogu, že jde např. o součástky do parní lokomobily, tak by se s tím promptně a s jásotem přihlásili - prozatím však nic rozumného nenašli a tedy nejásají. Mně však stačí prostá logická úvaha a spojení známých faktů. A ortodoxní popírači závaží nechť se aspoň trochu inspirují obr. č. 10 - kouzelná herečka/neherečka Milada Ježková taky neuvěří, dokud ten sklep/půdu neuvidí na vlastní oči (Kulový blesk). 

PS.: Ještě přidávám jedno foto - č. 11 - opět ze šuplíku šicího stroje po babičce (obdobně jako u HAG). 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zdroje a odkazy k článku

Radarek, 13. 8. 2020 18:01

1url.cz/6zV8b - LP (Krabat) - z šuplíku po babičce
1url.cz/6zsyE - catholica.cz.cz - sv. Rita z Cassia
1url.cz/ezEe0 - LP Radarek) - tex. závaží 10 (grenouille)
1url.cz/UzoF2 - LP (Radarek) - tex. závaží 2 (kruhové typy)
1url.cz/PzTtR - vetrnemlynky.cz (Charlie 1101)
1url.cz/Azk0P - DW (Roosy) - stále stejné vzorce myšlení!!!