Jdi na obsah Jdi na menu
 


kruhové typy

Mezi další popisované druhy závaží patří typy kruhové a jejich podtypy. 

Hmotnosti bývají podle velikosti 11 - 28g, tloušťky zpravidla 2mm, s pozitivním reliéfem profilu, s 1 - 4 kruhy, které však neudávají průměr, ten je většinově 30mm (pouze u podtypů RITA a HAG je průměr shodný s vyznačenou číslicí). 

Závaží tohoto typu jsou nezřídka označována jako středověké tokeny, polotovary pro odlévání kulí (a jsou pak spojována s místy bojišt válek pruských a francouzských popř. jako hrací kameny francouzské hry grenouille. Mnohdy je zdůrazňováno místo nálezu - zda pole, nebo les. Toto rozlišení však nemá na nález naprosto žádný vliv, jde jednoduše o závaží z oděvů a ta mohla být ztracena kdekoliv - tedy jak při práci na poli, tak při lovu v lese. U kruhových závaží rozeznáváme tyto podtypy :

a/ bez terče 

b/ s bodovým terčem 

c/ s širokým terčem 

d/ RITA

e/  HAG

f/  reklamní - ty však mají samostatnou podskupinu v oddílu - jelen se špendlíkem v paroží a váhy 

 

ad  a/ bez terče : obr. č. 1 - LP (pacifa) - průměr 30mm, 2 kruhy. 

ad b/ s bodovým terčem : obr. č. 2 - LP (janvon) - průměr 30mm, 4 kruhy. 

Pozornost si zasluhuje jeden kousek :
Obr.č. 2a - zdánlivě oboustranné závaží. Z fota před očištěním je patrné určité překrytí dvou kusů.
Obr.č 2b - averzní strany závažíček po očištění...
Obr.č. 2c - reverzní strany po rozdělení obou kusů. 
Na fotu je patrná vápenitá krusta, jež způsobila slepení obou kusů - tedy žádná záhada se nekoná. Závaží se ocitla v zemi společně (možná jako část oděvu) a v průběhu let se slepila.....
Obr.č. 2d - reverz po očištění.

ad  c/ s širokým terčem : obr. č. 3 - LP (Mortis) - 13g se 4 kruhy, bližší údaje u těchto tří artefaktů nejsou udány. Tento podtyp nazývám (mimo záznam) jako ,,žába - grenouille", - bývá za něj s oblibou jedním badatelem vydáván. 

ad  d/ RITA

Identifikace tohoto nápisů je zdánlivě jednoduchá - nesporně se váže k módním modelům a textilu tehdejší doby (konec 19.stol.). Samotné jméno má původ od sv. Rity (Margarity) z Cassia - patronky beznadějných případů, neplodných žen a také žen povětrných. Zřejmě proto se oblékaly módně, resp. výstředně....Až do dnešní doby existuje nepřeberné množství módních firem, resp. obchodních značek s tímto názvem, zejména v italsko-jazyčné oblasti. Ovšem ke konkrétní firmě je přiřadit, tak to je skutečně nesnadné. Je také otázkou, zda tento název patří módní firmě nebo kovoliteckému závodu, jenž je na zakázku pro módní salóny vyráběl...
Dalším znakem jsou 2 soustředné kruhy a hvězda uprostřed. 
Rozměrová řada je 25, 30 a 35, kdy tato hodnota udává přímo rozměr v mm. U předchozích závaží (MSS Wien) byla rozměrová řada 2, 3, 3 1/2 a 4 . Hodnota 2 pak měla rozměr 25mm. To si mnohdy leckdo plete a diví se, proč č.2 měří 25 mm nebo hledá souvislost s hmotností - i to jsem zaznamenal...
Dále si povšimněte značky m/m. Na některých webech/aukcích je chybně popisována jako E/E, což je naprostý nesmysl a blud. 
Znaky musíme na ploše závaží správně odečítat jakoby ,,v kruhu" a potom je vše naprosto jasné - jde o rozměr v milimetrech....
http://vool.cz/drnwj - odečítání rozměru

Dalším typickým znakem těchto závaží je znatelně menší tloušťka oproti jiným typům. Tam bývá většinou 2 mm a více, kdežto tento typ je zpravidla tenčí (někdy i jen 1,3mm) a pevnost proti nežádoucímu ohybu je dána výraznější profilací znaků, jež je činí pevnějšími. 
Dalším znakem je použití přídavných kovů a stopových prvků ve slitině. Závaží mívají výrazně tmavší barvu - to se projevuje zejména při čištění, kdy ,,pouští" černou špínu. I měrná hmotnost těchto závaží bývá nižší - čistota kovu je cca 94% a u jiných typů 98% . Ovšem tyto příměsi (např. Fe) způsobují mnohdy mezikrystalovou korozi , která se projevuje u tohoto typu hlubokými důlky a častým znehodnocením nálezů.
http://vool.cz/ddb5i - detail koroze

Fotogalerie :

Obr.č.1 : RITA 25, průměr 23mm, tloušťka 1,9mm, hmotnost 9g.
Opravdu miniaturní závažíčko, vhodné např. do okrajů živůtku...
Průměry odpovídají rozměrové řadě jen přibližně - není nutná výroba v toleranci soustavy ISO...
Obr.č.2 - 5 : RITA 30, průměr cca 29mm, tloušťka   1,5mm, hmotnost 8 - 11g.
Povšimněte si rozsáhlé koroze artefaktů.....
Obr.č.6 : RITA 35, průměr 34mm, tloušťka 1,9mm, hmotnost 20g.
V této velikosti jsou ale i exempláře s průměrem 33,1mm, tloušťkou 1,5mm a hmotnosti 15g. Opět tedy zmiňovaná odchylka od rozměrové řady, není nutná absolutní přesnost výroby - jde pouze o závaží do ,,hadrů".....
Obr.č.7 : detailní foto koroze.
Obr.č.8 : správný způsob odečítání znaku m/m (ilustrační foto z jiných nálezů)
Obr.č.9 : sestava pro porovnání velikostí
Obr.č.10 : RITA 30, příklad tzv. druhotného použití, např. jako podložky (ilustrační foto z jiných nálezů).
Obr.č. 11 : RITA 35, opět příklad druhotného použití, kdy je pomocí otvoru závaží možno přímo přišít k oděvu a tak vlastně přechází ze skupiny textilních závaží do skupiny druhé - do šatních ...

Hromadný nález - 10 ks závažíček RITA 25

Nález je výjimečný nejen množstvím kusů nalezených na jednom místě, ale i tím, že nepochází z detektoringu (tedy uložení v zemi). Jde o hromadný nález z bývalé kovárny, který nám dokládá, jak, kde a kým byla závaží vyráběna. Tedy nikoliv konkrétní přadláckou firmou, ale kovozpracujícím podnikem.

Odkaz na celý článek na fb skupině - 

https://www.facebook.com/groups/1201294593618570/permalink/1741246922956665/

ad e/ HAG

Taky zde je spolehlivá idetifikace nápisů prozatím neznámá.
Je předpoklad, že jde o závaží pro fy Harlander a. g  - St. Polten, kde zakladatelem je M. Salcher z Vídně, posléze ve spolku s fy J. P. Coats - Uxbridge(u.k.) jako Harlander Coats Group. 
Vyskytuje se v rozměrové řadě 1, 2, 3 a 4 kde jsou rozměry 20, 25, 30 a 35mm. Číslici 1 tedy odpovídá průměr 20mm a nikoliv tedy snad 10mm a číslici 4 pak průměr 35mm.Hmotnost jsou pak od 7 do 15g a tloušťky zpravidla okolo 1,5mm.

Fotogalerie

Obr.č.14 : HAG 1, dva kruhy, průměr 20mm (nikoliv tedy 10mm - č. 1 určuje umístění v rozměrové řadě a odpovídá mu tak průměr 20mm),  tloušťka 1,4mm, hmotnost 6g.

Obr.č.15 : HAG 2, dva soustředné kruhy, průměr 25mm, tloušťka 1,4mm, hmotnost 8g.

Obr.č.15 a- e : HAG 2, dva kruhy. Pro názornost přidány dva nálezy v této řadě. U jednoho je průměr 25mm a hmotnost 8,15g a u druhého je průměr 27mm s hmotnost 8,35g. Pro spolehlivé určení nám u průměrů postačí přesnost na 1mm, u hmotností na celé gramy. Ze zjištěných rozměrů a hmotností není třeba tvořit nijaké dogma, krejčím a švadlenkám plně postačovalo roztřídění do 4 skupin v rozměrové, resp. hmotnostní řadě, oni už si nějak poradili...

 

Obr.č.16. a 17. : HAG 3, opět dva kruhy, průměr 30mm, tloušťka 1,5mm, hmotnost 15g.
Obr.č. 16 : HAG 3, zde ovšem bez kruhů (jde o vzácnější typ, zřejmě produkce mimo region R - U monarchie). Průměr 30mm, tloušťka 1,4mm, hmotnost 14g.
Tento bezkruhový typ lze spatřit na dalším obrázku.

Obr.č.17 : HAG 4, jiný nálezce, průměr 35mm, další údaje nejsou známy....

Obr.č. 18. a 19.: zajímavost ze zahraniční aukce (obsah šuplíku šicího stroje), snímek dodal Dr. Bern Thier (Münster) wertmarkenforum.de
Obr.č. 20. : HAG 1, pro ilustraci z webu
 1url.cz/OzHTW
kde si s tím nevěděli moc rady, zařazovali jej do oddílu olověné mince.
Průměr 10mm, tloušťka neudána, hmotnost 7g.
Obr.č.21. : sestava pro porovnání průměrů.
Obr.č. 22. : HAG 3 1/2 Ges.Gesch. (Gesetzlich Gesutzt - patentová ochrana průmyslového vzoru). Opět pro ilustraci - z vlastní sbírky. 
Na obvodu má zářezy (vzdáleně to připomíná netopýra z Batmana - aspoň tak to popisoval jeden z účastníků diskuze na webu Lovec podkladů.

 

Jako poslední fota uvádím jistou kuriozitu - závaží dovybavené obrázkem prasátka a známým piktogramem (zřejmě práce nějakého žertujícího krejčího, který zašil závaží do sukně a čeká, až jej majitelka před praním vypáře..........) 

Pokud se jedná o četnost výskytu tohoto typu, pak jde přibližně o 65 %, jde tedy o dominantní druh závaží. 

Závěr :

Závaží kruhového typu tvoří další vývojový stupeň galanterních zátěží, kdy oproti hladkým typům přibývá další znak - kruhy. Závaží stále sledují rozměrovou řadu, očividné a nepopiratelné je spojení různých výrobců textílií a kovové galanterie (M. Salcher, J. P. Coats, PRYM, W. Hobach), které tak doplňuje fakta k oprávněné domněnce o existenci a určení těchto Pb artefaktů. Přestože se odpůrci textilních závaží neustále domáhají zdrojů - nějakého nabídkového katalogu, popř. fotky (jistě by jim stačila i dagerotypie nebo nejlépe i video), ten katalog prostě není. Jak píše Rossy (DW) : Kde nic není, tam ani čert nebere. Z dnešní doby jsme však zhýčkaní nepřeberným množstvím takových katalogů (Kaufland, Billa), tehdy tomu však bylo trochu jinak. Ovšem takový požadavek je zbraň dvousečná - jistě by tito zapřísáhlí  odpůrci neváhali ani vteřinu a pokud by našli v nějakém katalogu, že jde např. o součástky do parní lokomobily, tak by se s tím promptně a s jásotem přihlásili - prozatím však nic rozumného nenašli a tedy nejásají. Mně však stačí prostá logická úvaha a spojení známých faktů. A ortodoxní popírači závaží nechť se aspoň trochu inspirují obr. č. 10 - kouzelná herečka/neherečka Milada Ježková taky neuvěří, dokud ten sklep/půdu neuvidí na vlastní oči (Kulový blesk). 

PS.: Ještě přidávám jedno foto - č. 11 - opět ze šuplíku šicího stroje po babičce (obdobně jako u HAG). 

 

 

Náhledy fotografií ze složky kruhové typy

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zdroje a odkazy k článku

Radarek, 13. 8. 2020 18:01

1url.cz/6zV8b - LP (Krabat) - z šuplíku po babičce
1url.cz/6zsyE - catholica.cz.cz - sv. Rita z Cassia
1url.cz/ezEe0 - LP Radarek) - tex. závaží 10 (grenouille)
1url.cz/UzoF2 - LP (Radarek) - tex. závaží 2 (kruhové typy)
1url.cz/PzTtR - vetrnemlynky.cz (Charlie 1101)
1url.cz/Azk0P - DW (Roosy) - stále stejné vzorce myšlení!!!