Jdi na obsah Jdi na menu
 


řetízkové typy

Dalším z popisovaných typů jsou závaží s řetízkovým symbolem. Závaží opět sledují rozměrovou řadu 2, 3, 3 1 /2, 4, s průměry 25, 30, 35, a 40mm s tím, že existuje i č. 1, u něhož však prozatím neznám rozměr. (Pozn.: Dodatečně zjištěno - průměr 20mm, hmotnost 6g.....). To vše zřejmě podle předlohy viktoriánských mincí - viz DW Rossy (odkaz v komentáři). Tloušťky jsou od 1,6 do 3mm a hmotnosti od 8 do 28g, to pak podle průměru a tloušťky závaží. Vyskytují se s pozitivním i negativním profilem reliéfu a  okraje mají zpravidla konkávní tvar (odlévání). Jsou většinově s 1 kruhem, výjimečně  bezkruhová, zlomková čára u velikosti 3 1/2 je šikmá nebo vodorovná, číslice mívají hranatý, či oblý tvar. Spojovací článek řetízku směřuje k číslici buď zdola, nebo shora. To vše dohromady nám dává nepřeberné množství variant a napovídá nám to o dlouhém časovém období jejich výroby i to, že výrobců muselo být více. 

Něco z historie přadlácké firmy M. Salchera z Vídně :

R. 1829 - zakládá tkalcovskou živnost - M. Salcher Wien

R. 1852 -  ve Vídni založena firma Massag - M. Salcher  a synové a. g. 

R. 1859 - zakládá firmu MSS WIEN (M. Salcher und Sohne) 

R. 1859 - založena firma Harlander a. g. - St. Polten

R. 1863 - přenesení firmy Massag z Vídně do Wagstadu (Bílovec v Čechách) 

R. 1894 - úpadek firmy Harlander a. g., kapitálový vstup firmy J. P. Coats group - Uxbridge U. K. (vzniká tak firma Harlander Coats) 

R. 1924 - podílník J. P. Coats přebírá majoritu v této firmě 

Obr. - logo fy SALCHER a synové Bílovec (Wagsadt) - plechové knoflíky na konfekci

O řetízkových typech také LP klub (Radarek) - textilní závaží 1 (link v komentáři). 

Obr. č. 1 - vetrnemlynky.cz - č. 1. Jde o velmi vzácný typ, pozitivní profil reliéfu, zřejmě bezkruhový, spojovací článek směřuje k číslici zdola. Bližší údaje nejsou u nálezu udány (průměr, tloušťka).

Obr. č. 2 - numista.com - č.2.                   Průměr 24mm, váha 7,7g, pozitiv, kulatá dvojka (dole - základna), bezkruhové, spojovací článek nejde rozpoznat. Kuriózní komentáře : mince revolučního Mexika, mince uprchlých otroků z Haiti, Liberie (zajímalo by mne, jak se dostaly do Německa!!!), žetony na průchod řetězovým mostem v Budapešti (1848 - 49) - o řetězovém mostu bude další příspěvek. 

Obr. č. 3 - numismaticforum.de - č. 2.    Průměr 25mm, tloušťka 1,6mm, pozitiv, spojovací článek směřuje shora, s pěti dírami po obvodu - druhotné použití (např. změna z textilního závaží na šatní - k přišívání), více v dalším z příspěvků. Z diskuze je patrné tápaní u hmotnosti. Číslice 2 je mylně spojována s váhou - 20g (skutečnost však 8,7g) a tak se ,,bádání" odvíjí směrem k váhové jednotce - obol (3 - 4g x 2 = vytoužená hmotnost - 8g!!!), či k libře (0,45 kg - zde je úmysl badatele nejasný). Víme však, že číslice označuje průměr (2 = 25mm, nikoliv 20mm!!!). Toto tápaní se odvíjí od neznalosti faktů (rozměrů) u textilních závaží a vede k mylným hypotézám a slepým uličkám bádání. 

Obr. č. 4 -  Průměr 30mm, negativ, spojovací článek směřuje zdola, hranatá číslice, jeden kruh. Opět jeden velmi kuriózní komentář : Závaží s řetízkový symbolem údajně souvisí se sklepy pivovaru v Lukavci (Fulnek), kde konšelé zřídili šatlavu - podle kroniky města byly ve sklepních nalezeny řetězy !?!?! 

Obr. č. 5 - vetrnemlynky.cz - č. 3.             Je dobře patrný negativ (vlevo), spojovací článek míří k číslici zespodu a u druhého (vpravo) je pozitiv, spojovací článek míří k číslici shora. U těchto drobných odchylek - pozitiv, spoj. články, oblost číslic apod. - panuje jistá zákonitost, s kterou Vás však nebudu zatěžovat. 

Obr. č. 6 - č. 3 1/2. Průměr 35mm, pozitiv, spoj. článek shora, ostrá číslice. V komentářích nikam nevedoucí diskuze (tak jako vždy), plná záměny pojmů - záclonová závaží/textilní závaží, až po zesměšňování a vulgarity (příznačné pro diskuzi na LP) a naprostá programová negace všeho, co by jakkoliv souviselo s textilním závažím. 

Obr. č. 7 - č. 4. Průměr 40mm, pozitiv, spoj. článek shora (závaží je na fotu pootočeno o 60° vlevo), s jedním kruhem. V komentáři správné určení (tak jako už vícekrát a poté umlčována) od Diblice - wertmarkenforum.de.

Obr. č. 8 - 3 ks řetízkových typů s napoleonským N a další napoleonské  artefakty. Postrádám nálezové foto, snímek patrontašky, či jakékoliv bližší údaje a zdůvodnění. Napoleonské války se vztahují k době 1803 - 1815, textilní závaží datujeme k 2. pol. 19.stol. a jde o nálezy naprosto nesourodé, mají zřejmě vytvářet dojem souvislosti těchto závaží s bitvami oné doby - použití jako polotovar pro odlévání kulí (velmi často používany názor se zdůrazňováním místních bojišť). Jde jednoznačně o FAKE. Konečně, nálezce se v komentáři nijak  blíže nevyjadřuje. 

Četnost výskytu řetízkového typu je cca 20 %. 

Nyní ještě něco k počtu oček na řetízku (naprosto nepřekonatelný problém pro odpůrce závaží). 

Obr. č. 9 - coats.com - logo firmy J. P. Coats group (Uxbridge - u. k.) - anglická společnost s ,,ocelovou" přízí = 6 článků. 

Obr. č. 10 - wiki média.org - prodejní stojan (bedna) na produkty (hedvábné nitě - Garne Yarn, Kette Nahfaden - ocel nit, firmy Harlander Coats - St. Polten, R - U (společníky jsou M. Salcher a J. P. Coats) - 6+2 článků (jeden je spojovací). 

Obr. č. 11 - routeyou.com - oblá špulka nití, produkt firmy Harlander Coats, obchodní značka Kette - 6+2 článků. 

Obr. 1 - 7 :  zveřejněné nálezy - 5+2článků. 

Je předpoklad používání tohoto typu v R-U (Čechy) před příchodem fy J. P. Coats do podniku Harlander v r. 1894. Je zřejmá souvislost loga fy J. P. Coats, jehož motiv přechází do obchodní značky Kette (a nutně nemusí mít totožný počet oček, jde o obchodní značku, nikoliv už logo) a nalézanými závažíčky. Problematika počtu oček se jeví jako naprosto marginální a je to pouze zástupný důvod pro popírání existence těchto artefaktů. 

screening - k posouzení a Vaší úvaze :

č. 1 - -laž se olůvko najde v šicí skříňce 

č. 2  - nikdo nevytáhl bábě z šití 

č. 3 -  - nemá je v šicím stolku

č. 4 - nalezl jsem 4 ks v šicím stroji

č. 5 - nález ze stroje 

č. 6 - po babičce v šuplíku 

č. 7 - v šicím stroji - PAK TO ZAVÁNÍ ZÁVAŽÍM DO HADRŮ

Co k tomu dodat více? 

Ovšem posléze se najdou 2 ks závaží v jednom vrypu a opět se (samozřejmě) existence závaží vehementně popírá. 

č. 8 - neskutečných 100 komentářů - diskuze dojemně naivní a plná zavádějících zjištění a nepřesností. Autor naprosto nedokáže pochopit nález 2 ks závaží na jednom místě a vytváří se fantaskní (nikoliv fantastické) teorie a hypotézy. Přitom vysvětlení je naprosto jednoduché (jedno z mnoha jednoduchých) : hra dětí s Pb artefakty. 

č. 9 a 10 - a pomyslný bumerang přílétá hned v zápětí : potvrzení staršího nálezu depotu 4 ks závaží na jednom místě. 

Závěr :                                                     

Occamova (Ockhamova) břitva (podle františkána W. Ockhama 1287 - 1347) - definice proncipu logické úspornosti - 

Nejpravděpodobnějším řešením je to nejjednodušší...........

PS :

Dodáno foto velice zvláštního typu. 

Původně jsem tento artefakt vyloučil z textilních závaží, domníval jsem se, že jde o nějakou záslepku, či část vodovodního ventilu . Novější nález však ukazuje jasně řetízkový symbol (č. 3) a nápis - Golf. - (s tečkou za slovem). Půjde nepochybně o určitou modifikací textilního závaží a to k přímému přišití (proto ta očka) - tím se však přiřazuje do podskupiny šatních závaží.... 

Téměř se neodvažuji identifikovat je jako šatní závaží ke golfovém obleku - tedy k velmi namáhanému oděvnímu svršku. Proto ta důkladná očka k přišívání........ 

Více viz článek - 

Textilní závaží a šíření bludů..... 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky řetízkové typy

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zdroje a odkazy k článku

Radarek, 16. 8. 2020 20:44

1url.cz/6zoFN - LP klub (Radarek) - textilní závaží 1
1url.cz/qzHp1 - DW (Rossy) - viktoriánské mince
1url.cz/fzHkD - de.wikipedia.org - Harlander Coats
1url.cz/uzTRG - cs.wikipedia.org - Massag
1url.cz/YzTRF - brooks.google.cz - J. P. Coats
1url.cz/vzTR3 - deutschebiographie.de - M. Salcher
1url.cz/xzTax - uniform-buttons.com - Massag
1url.cz/OzHTW - sberatel.com - HAG po babičce
1url.cz/DzV8b - rajče (Krabat1973) - šicí stroj
1url.cz/6zV8b - LP komentáře - screening
1url.cz/4MCCt - wikipedia.org - napoleonské války
1url.cz/uzqw5 - LP (neznamy) - napoleonské N
1url.cz/9zTRq - Lukavec.info - kronika obce
1url.cz/izqor - zsetongaleria.hu - řetězový most Budapešť
1url.cz/pzGiS - LP klub (Radarek) - textilní závaží 16
1url.cz/azGi0 - LP klub (Radarek) - textilní závaží 17
1url.cz/ez2ke - wertmarkenforum.de - dr. Bernd Thier
1url.cz/NzTTU - wikipedia.org - Occamova břitva